Ankestyrelsen:
Allerød delte skole op i strid med reglerne

Skolelederen fik bemyndigelse til selv at dele en sammenlagt skole op i en indskoling og en udskoling. Ministeriet og Ankestyrelsen er ikke helt på linje.
21. SEP 2021 14.55

ALLERØD: Allerød Kommune har været på gale veje med sin håndtering af, hvordan en skole er blevet delt op i to afdelinger, fremgår det ifølge sagsfremstillingen af en udtalelse fra Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen kom ind i billedet efter en forældreklage i 2018. Forældreforeningen mente, at delegationsforbuddet var blevet overtrådt, fordi skolelederen egenhændigt besluttede at dele skolen op i to afdelinger på to forskellige matrikler.

Den opdeling i to skoler - en for de yngre og en for de ældre - foregik efter, at kommunen i 2016 havde sammenlagt daværende Lillerød Skole og Skovvangskolen. Den sammenlægning fik flere medlemmer til at forlade skolebestyrelsen i den sammenlagte skole.

Ankestyrelsen kritiserer også, at der ikke blev indkaldt suppleanter eller afholdt suppleringsvalg til den. Det burde være sket, sådan som det fremgår af folkeskolelovgivningen.

Uklarhed

Kommunen har i et høringssvar påpeget, at byrådet først besluttede sammenlægningen, og at skolelederen efterfølgende besluttede den nye opdeling. Begge dele helt efter reglerne, mener kommunen altså.

Børne- og Undervisningsministeriet vurderer, at den aktuelle sag viser et behov for yderligere vejledning om indholdet af folkeskolelovens delegationsforbud og betydningen heraf i forhold til skolers og kommuners beslutningsprocesser. 

Ministeriet beskriver ikke kommunalbestyrelses ageren i en sag som den beskrevne, som en klar overtrædelse af delegationsforbuddet.

Men Ankestyrelsen mener altså, at en beslutning om skolestruktur er omfattet af et delegationsforbud og derfor skal træffes af kommunalbestyrelsen.