Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ærgerlig udgift kan forvandles til en gevinst

Et byggeprojekt med en tilhørende arkæologisk udgravning behøver ikke kun at betyde ekstra omkostninger og ærgrelser for kommunen. Det er Odense Kommune et godt eksempel på

ODENSE: Ved en udstykning af 500 grunde i Bellinge anvendte kommunen arkæologien til at skabe interesse for grundene. Det betød bl.a., at omkring 200 personer kom til et åbent hus-arrangement. Nu indgår det som et godt eksempel i en værktøjskasse til bygherrer og museer, som de kan anvende i arbejdet med at skabe værdi af arkæologien.

- Vi brugte som bygherre ekstra ressourcer. Men med den arkæologiske historie skabte vi en uventet stor interesse for udstykningen i Bellinge. Derfor har vi konkret som bygherre erfaret, hvordan arkæologien kan være med til at skabe værdi for os, fremhæver Ellen Drost, afdelingschef i Kultursekretariatet.

Værktøjskassen indeholder konkrete ideer og forslag til, hvordan en kommune som bygherre sammen med et museum kan skabe værdi af arkæologien.

Masser af gode eksempler
Værktøjskassen er udviklet af Odense Bys Museum og indeholder ud over gode eksempler også konkret vejledning i pressearbejde, markedsføring, ekstern kommunikation og intern kommunikation. De gode eksempler viser helt konkret de resultater, som bygherrer har opnået gennem en målrettet ekstra indsats.

Udviklingen af værktøjskassen er medfinansieret af Kulturstyrelsen, som har ansvaret for bevarelsen af kulturarven.

- Når arkæologer griber ind, er det for at redde et stykke kulturarv. Det kan, forståeligt nok, skabe utryghed hos bygherrer, der måske i første omgang tænker mest på planlægning og økonomi, medgiver kontorchef i Center for Kulturarv og Arkitektur i Kulturstyrelsen, Dorte Veien og fortsætter: 

- Derfor er det vigtigt med et projekt som 'Kulturarven som værdi', der afprøver muligheder, og giver museerne redskaber og ideer til god bygherredialog og værdiskabelse.

Bygherrer samarbejder gerne med museet
I udviklingen af værktøjskassen har Odense Bys Museum spurgt næsten 70 bygherrer med arkæologiske projekter for at høre om deres holdning til at give arkæologien mere opmærksomhed.

Fire ud af fem var enige i, at man som bygherre skal se på, hvordan arkæologien kan anvendes i markedsføringen og kommunikationen, selv om kun lidt over en tredjedel rent faktisk har gjort det. To ud af tre bygherrer vil være positive, hvis museet tager initiativ til et oplæg og budget til, hvordan bygherre kan skabe værdi af arkæologien. Interessen og behovet for en værktøjskasse er derfor til stede.

Ifølge den seneste opgørelse på området blev der i 2009 gennemført 390 arkæologiske udgravninger i samarbejde med bygherrer. Det dækker fra mindre udgravninger fra 50.000 kr. til store udgravninger, hvor udgravningerne i forbindelse med Metro Cityringen i København er den største. Lille eller stor udgravning - så betyder det omkostninger for bygherre og bekymring for, om projektet kan gennemføres efter planen. Hos flere byggeherrer er den første ærgrelse og bekymring dog vendt til, at man også kan se, at det giver muligheder.

Med værktøjskassen og de gode eksempler får bygherrer og museer en god samling af ideer og konkrete kommunikationsværktøjer, der gør det lettere at komme i gang med at udnytte mulighederne og skabe værdi af arkæologien. Værktøjskassen kan gratis downloades fra http://www.kulturarvsomvaerdi.dk/.

mou

Fakta:
Museumsloven:
Når en bygherre skal forberede jordarbejde, kan han eller hun få hjælp fra det lokale kulturhistoriske museum til at vurdere risikoen for at forstyrre eller ødelægge væsentlige fortidsminder jf. museumslovens § 25. Vurderer museet, at der er en risiko, skal bygherre flytte eller omlægge dele af anlægsarbejdet, så det ikke kommer i konflikt med bevaringsinteresser.

I nogle tilfælde er det nødvendigt med en forundersøgelse, hvor museet graver 'søgegrøfter'. Museet afholder udgifterne til forundersøgelser på anlægsarealer op til 5000 m2, mens bygherre selv finansierer forundersøgelser på arealer over denne størrelse.

Hvis forundersøgelserne viser tegn på, at der skal foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse, er det bygherre eller den, for hvis regning jordarbejdet skal udføres, som afholder udgifterne, jf. museumslovens § 27 stk. 4.

Kilde: Retsinformation.dk

Arkæologi og bygherrer i tal
• 43 danske museer har en forpligtelse til at sikre den arkæologiske kulturarv uden for museets rammer, fx i forbindelse med byggeprojekter m.m.
• 423 forundersøgelser blev i 2009 gennemført i samarbejde med bygherrer.
• 390 arkæologiske undersøgelser blev i 2009 gennemført i samarbejde med bygherrer.

Kilde: Rapporten 'Danske Museer i tal' (Kulturarvsstyrelsen) udgivet august 2011 (www.kulturarv.dk)