Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ændringer på tilsyns- og godkendelsesområdet for virksomheder på vej

I den forbindelse lancerer KL et nyt netværk for miljøchefer og -medarbejdere, der arbejder med godkendelse og tilsyn af virksomheder
13. JUL 2011 11.36

Netværket giver mulighed for at høre seneste nyt om det lovforberedende arbejde, status på forhandlinger mellem KL og regeringen, netværke med kollegaer fra andre kommuner samt udveksle og viderebringe erfaringer med arbejdet i praksis til kollegaer og KL, oplyser KL i en pressemeddelelse..

Miljøministeren offentliggør efter sommerferien virksomhedsudvalgets rapport. Hermed sættes rammerne for de ændringer, der vil blive gennemført på tilsyns- og godkendelsesområdet i løbet af de næste par år. Med netværket får kommunen mulighed for at komme tæt på ændringerne og bidrage aktivt til debatten om implementeringen.

Rapporten sætter fokus på, hvordan kvaliteten af godkendelses- og tilsyns-arbejdet kan øges og KL ønsker med Kommunernes netværk for virksom-hedstilsyn at skabe et forum, hvor denne debat kan føres videre.

Virksomhedsudvalgets arbejde er også temaet for det første møde i netværket onsdag den 28. september 2011 hvor Miljøstyrelsen, DI og KL hver især videregiver deres tanker om arbejdet. Eftermiddagens netværksgrupper faciliteres af KL og giver deltagerne mulighed for at diskutere formiddagens emner ud fra egne erfaringer.

mou

 Læs mere om netværket