Ældreministeren vil have selvstyrende hjemmepleje
Det helt rigtige greb, siger ældreminister Astrid Krag (S) om omlægning af hjemmepleje til Buurtzorg-modellen.
Foto: Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix

Ældreministeren vil have selvstyrende hjemmepleje

Astrid Krag (S) ønsker at omlægge ældresektoren til små selvstyrende team. Ældre Sagen, FOA og KL er positive efter pilotprojekt.

Det skal være slut med, at ældre, plejekrævende personer over kort tid serviceres i deres hjem af 10-20 skiftende medarbejdere. Ældreminister Astrid Krag (S) vil gøre op med central styring i ældresektoren og indføre små, selvstyrende team, som selv tilrettelægger arbejdet efter de ældres behov, skriver Jyllands-Posten.

Modellen er hollandsk og hedder Buurtzorg, og Haderslev og Ikast-Brande kommuner har afprøvet den. I Ikast-Brande er det private firma, der forestod forsøgsordningen, gået konkurs midtvejs, men selvom økonomien ikke kunne bære, så var der gode erfaringer med organiseringsformen, med bedre kontinuitet, bedre tværfaglig indsats,  bedre borgeroplevet kvalitet samt reduceret sygefravær, har Vive gjort op i en midtvejsevaluering.

For knap to uger siden afsatte ældreminister Astrid Krag 170 mio. kr. til flere forsøg med udgangspunkt i den hollandske model. Hun tror, at op mod hver tredje kommune nu vil komme i gang med omstillingen.

Ministeren: Tilbage til kernen i velfærden

- Hvis alt for mange ældre oplever, at deres hjem bliver til en banegård, fordi et nyt ansigt kommer ind alt for tit, bliver det utrygt for den ældre. Små selvstyrende team, som man bruger det i Holland, er det helt rigtige greb. Det handler om at komme tilbage til kernen i velfærden for de ældre, siger Astrid Krag.

Hos Ældre Sagen er man begejstret, og også fagforeningen FOA hilser en omlægning af ældreindsatsen velkommen. Begge henviser til erfaringerne fra pilotprojektet i Ikast-Brande.

- Vi har været begejstrede for pilotprojektet, fordi vores medlemmer oplever rigide systemer. Det giver langt mere mening at etablere små team tæt på borgerne, siger sektorformand Torben Hollmann fra FOA.

I KL er formanden for sundheds- og ældreudvalget, sundheds- og omsorgsrådmand Jette Skive (DF) fra Aarhus, enig med ministeren.

- Vi skal have et helt andet system strikket sammen på ældreområdet, og jeg tror, det er den her vej, vi skal, siger Jette Skive til Jyllands-Posten.

mk