Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ældreminister vil ikke gøre klippekortordning lovpligtig

'Ærgerligt' siger Magnus Heunicke (S) om 17 kommuners fravalg af klippekortordningen til ældre, men kommunerne har pengene til den.

Ældreminister Magnus Heunicke (S) kalder det 'ærgerligt', at 17 kommuner har fravalgt at bruge penge på den såkaldte klippekortordning til ældre, som giver de ældre en halv times ekstra hjælp om ugen. Bemærkningen faldt onsdag i et samråd i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg, hvor ministeren afviste at gøre klippekortordningen lovpligtig.

Ordningen giver svage ældre, der bor hjemme eller på plejehjem, ret til en halv times ekstra hjælp om ugen. Den kan bruges på et ekstra bad, en tur til frisøren, en cykeltur eller noget andet efter eget ønske.

Samrådet var indkaldt af Karina Adsbøl (DF), der - forgæves - ønskede et tilsagn fra ældreministeren om at skrive klippekortordningen ind i serviceloven. Hun henviste til 'et stort ønske fra Danske Ældreråd og Ældre Sagen og andre', men Magnus Heunicke henviste til, at kommunerne har fået tilført midler, som de har mulighed for at bruge på ordningen.

Han havde inden samrådet bedt de 17 kommuner om at forklare, hvorfor de har fravalgt den. Nogle af kommunerne angiver i deres svar, at klippekortordningen efter deres vurdering er for bureaukratisk, men flere svarer dog, at den simpelthen er blevet sparet væk på grund af en presset økonomi.

Ordningen for klippekort blev i 2017 og 2018 finansieret med 380 mio. kr. årligt, som den daværende V-LA-K-regering og dens støtteparti Dansk Folkeparti afsatte på finansloven, og som var målrettet netop det formål. Siden er pengene indgået som en del af bloktilskuddet til kommunerne, som derfor nu selv bestemmer, om de vil bruge pengene til andre formål.

Ritzau