Ældre haler ind på unges digitale forbrug
Udvikling fra 2012 til 2020 i, hvor ofte forskellige aldersgrupper med adgang til internettet bruger det.
Foto: Index Danmark/Gallup, Kulturministeriet

Ældre haler ind på unges digitale forbrug

Det digitale medieforbrug stiger. Samtidig sidder tre techgiganter nu på 42 pct. af Danmarks annonceomsætning, viser rapport fra Kulturministeriet.

De ældres brug af internettet er støt stigende og ligner efterhånden resten af befolkningens forbrug. Det fremgår af Kulturministeriets årlige medierapportering.

I aldersgruppen 71 år og opefter er det nu 83 pct., som bruger internettet dagligt. Det er næsten en fordobling siden 2012, da det kun var 45 pct.

97 pct. af aldersgruppen brugte nettet mindst en gang om ugen i 2020 mod 90 pct. året før. Samtidig har de 71+-årige i gennemsnit to profiler på sociale medier, og 26 pct. af dem streamede minimum en gang om ugen.

For befolkningen samlet set gælder, at tidsforbruget på digitale medier stiger. 77 pct. af danskerne over 12 år bruger sociale medier, 68 pct. streamer tv-indhold, 60 pct. læser nyheder online, 27 pct. lytter til podcasts, mens kun 10 pct. besøger sites fra magasiner eller ugeblade.

Annoncekroner går til udlandet

Mens medierne således ikke har besvær med at få kontakt til danskerne, har de vanskeligere ved at få del i annoncekronerne.

Rapporten viser, at de tre udenlandske aktører Google, Facebook og LinkedIn i 2020 stod for 42 pct. af den samlede annonceomsætning i Danmark. I 2019 var det 38 pct. Samtidig er en samlede annonceomsætning faldet med 5 pct.

De mediegrupper, der mistede flest annoncer, var de trykte dagblade og de lokale og regionale ugeaviser, der gik tilbage med henholdsvis 26 og 23 pct. på bare et år.

Regionale medier skal styrkes

Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) bebuder, at det vil få indflydelse på de kommende medieforhandlinger.

- Milliarder af kroner i annonceomsætning, som før gik til danske medievirksomheder, og hvoraf en stor del blev brugt på at lave journalistik, går nu til techvirksomheder i udlandet. Derfor har vi i de kommende medieforhandlinger en opgave med at styrke vores regionale medier, som jo er presset af tabte annonceindtægter. Og så er der her en udfordring på den længere bane med at få techvirksomhederne til at bidrage mere til fællesskabet, siger hun.

Desuden bebuder hun, at forhandlingerne skal styrke dansksproget indhold og public service, "så vi har en tilstrækkelig modvægt til den stigende magt, techgiganterne har over den offentlige samtale. Det handler om at beskytte vores demokrati", siger hun.

Find rapporten incl. en stribe delrapporter her.

ak