Aarhus-udvalg har otte anbefalinger til at styrke oplandet

KORT NYT13. MAJ 2021 8.57

AARHUS: Flere mødesteder i oplandet, en tættere dialog med fællesrådene, bedre kommunikation og flere spændende tilbud til unge og forsøg med grønnere transportmuligheder. Det er nogle af de områder, som et udvalg nedsat af Aarhus Byråd mener, kan være med til at gøre det bedre at bo i oplandsbyerne omkring Aarhus. 

Oplandsudvalget er et etårigt udvalg bestående af fem byrådsmedlemmer og fem eksterne medlemmer, og de har nu afsluttet arbejdet med en rapport med otte anbefalinger.

I kommunens budget er der afsat ti mio. kr. årligt i ti år til anlæg i en særlig oplandspulje. Udvalgets anbefalinger indeholder blandt andet bud på, hvad de skal bruges til. Anbefalingerne sendes nu i offentlig høring. 

Se udvalgets anbefalinger her.

ak