DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Aarhus nedsætter styreform-udvalg

Samtlige partier i byrådet vil indgå i udvalget, der får borgmesteren selv som formand
KORT NYT7. DEC 2011 18.36

AARHUS: Regeringen varslede i sit lovprogram for folketingsåret 2011-12, at den agter at fremsætte et lovforslag i 2012 om ny styreform i de store byer, der i dag har magistratstyre.

For at sikre arbejdet med ny styreform forankring i og involvering af byrådet vil borgmester Jacob Bundsgaard (S) derfor tage initiativ til, at byrådet allerede nu nedsætter et styreformsudvalg, hvor samtlige partier er repræsenteret. Jacob Bundsgaard vil selv indgå i udvalget som formand.

Udvalget får bl.a. til opgave at følge lovgivningsprocessen, herunder i forbindelse med evt. høringer før og/eller efter lovforslagets fremsættelse, klarlægge indholdet af en ny politisk styring af Aarhus Kommune samt i øvrigt tilrettelægge den videre proces.

mou