Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus klimatilpasser med kæmpesluse

En af landets allerstørste pumpestationer skal pumpe åvandet ud i bugten under høj vandstand
8. MAR 2012 10.52

AARHUS: Et omfattende klimatilpasningsprojekt af Aarhus Å er netop godkendt af myndighederne. Det betyder, at etableringen af et omfattende sluseanlæg og en af Danmarks allerstørste pumpestationer kan 'gå i vandet'. Fremover bliver Aarhus midtby bedre sikret mod fremtidige oversvømmelser fra de stigende vandmængder, oplyse kommunen.

Ved højvandet tilbage i 2007 var vandet i Aarhus Å 10 cm fra at oversvømme den indre by.

Derfor har Aarhus Kommune i forbindelse med anlægsarbejdet af Urban Mediaspace Aarhus - Multimediehuset og de nye havnearealer valgt at klimatilpasse Aarhus Å med en investering på 44 mio. kr.

Ikke synlige pumper
Projektleder Alex Laursen fra rådgivningsvirksomheden ALECTIA, der står bag klimasikringen af åen siger:

- Da Aarhus' midtby ligger i en ådal, er dele af byen meget følsomme over for forhøjet vandstand i bugten og åen. Opmålinger af havnen og langs åen viser, at der er risiko for oversvømmelser af store arealer og værdier. Klimatilpasningen betyder, at Aarhus indre by i højere grad bliver sikret mod fremtidige oversvømmelser fra bugten og havnen.

- Klimatilpasningen kommer til at bestå af en sluse, der under normale vandstandsforhold er åben. Ved forhøjet vandstand kan sluseporten lukkes og forhindre vandet fra bugten i at løbe ind.

Samtidigt sørger en af Danmarks største pumpestationer med en kapacitet på op til 18 m3/s eller 65.000 m3/time for, at åen ikke løber over sine bredder. Vandet bliver i stedet pumpet ud i havnen/bugten. Pumperne bliver etableret, så de ikke bliver synlige i det daglige.