Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus-elever får mere undervisning

Ny aftale om lærernes arbejdstid skal også bidrage til, at skolerne i højere grad kan dække vikartimer med uddannede lærere
1. APR 2011 6.38

AARHUS: Aarhus Kommune, Aarhus Lærerforening og Aarhus Skolelederforening har indgået en ny aftale om lærernes arbejdstid. Aftalen viderefører indsatsen mod bureaukrati i planlægning af lærernes arbejdstid. Samtidig sikrer den nye aftale undervisningstid til lærerne, oplyser kommunen:

Jacob Bundsgaard Johansen, rådmand for Børn og Unge, er tilfreds
med aftalen:

"Vi skal sikre eleverne den bedst mulige skolegang og skabe fornuftige- og fleksible rammer om arbejdet på skolerne. Det kan den nye aftale.
Vi fastholder den stædige indsats mod unødigt bureaukrati og timetælleri,
og vi sikrer lærerne mere undervisningstid.

Jacob Bundsgaard Johansen glæder sig også over en særlig indsats for
at fastholde lærere i folkeskolen.

- Aftalen bidrager til, at skolerne i højere grad kan dække vikartimer
med uddannede lærere. Det vil give et løft undervisningens kvalitet og
sikrer, at vi kan fastholde flere af vores dygtige medarbejdere.

Den nye aftale bygger videre på den nyskabende arbejdstidsaftale fra
2008. En evaluering har vist, at både ledere, tillidsrepræsentanter og
medarbejdere udtrykker udbredt tilfredshed med aftalen.

ka