Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Aarhus' demokratiske slægtstavle samlet

På Aarhus Kommunes hjemmeside kan man nu finde oplysninger om samtlige medlemmer af Aarhus Byråd siden 1838
11. APR 2011 10.50

Købmand og byrådsmedlem Hans Broge var en utålmodig herre. I midten af 1800-tallet så han med bekymring til, mens kommunens forhandlinger med den engelske ejer af byens gasværk endte uden resultat. Da ejeren tog Englandsbåden hjem, tog Hans Broge en resolut beslutning og rejste med ham. Inden de nåede den engelske kyst, havde Broge købt gasværket, og han telegraferede hjem til kommunen, at den nu kunne overtage gasværket til samme pris, han selv havde givet.

Anekdoten findes i et portræt af Hans Broge, som nu ligger på Aarhus Kommunes hjemmeside sammen med en præsentation af samtlige ca. 450 borgere, der har siddet i byrådet i perioden fra 1838 til den aktuelle byrådsperiodes udløb i 2013. I alt 175 år.

Vaskeægte lokalhistorie
I dag er navnet Hans Broge mest kendt, fordi det samtidig er navnet på en gade i Aarhus midtby. Den ære deler Broge med mange andre tidligere 'byrødder', heriblandt Christian Wærum, P.P. Ørum, Peter Sabroe og Harald Jensen. Det er vaskeægte lokalhistorie.

'Borgere i byens råd' er blevet til i et samarbejde mellem Byrådsservice i Borgmesterens Afdeling og Århus Byhistoriske Fond, Erhvervs-arkivet og Lokalhistorisk Samling, Århus Kommunes Biblioteker. Størstedelen af biografierne er hentet fra bogen 'Borgere i byens råd - Medlemmer af Århus bys borgerrepræsentation og byråd, 1838-1968', som blev udgivet af Århus Lokalhistoriske Udvalg i 1968. Mag.art. Henrik Fode fra Århus Byhistoriske Fond har skrevet nye biografier for borgmestre og rådmænd for perioden efter 1968.

Det er ikke lykkedes at fremskaffe portrætfotos af alle 450 byråds-medlemmer. Redaktionen opfordrer derfor borgere, der råder over et af de manglende fotos, til at hjælpe.