Aalborg slipper ikke for at miljøvurdere vandløbs-projekt
Strandtudse.
Foto: John Nielsen, Ritzau Scanpix

Aalborg slipper ikke for at miljøvurdere vandløbs-projekt

En tilladelse til at fjerne op til fire meter brink ved over tre kilometer vandløb karambolerer med strandtudsens yngleområder. Sagen må om igen, siger Miljøklagenævnet.
27. MAR 2020 9.00

AALBORG: Miljøklagenævnet har ophævet en afgørelse fra Aalborg Kommune om, at det ikke var nødvendigt at lave en miljøkonsekvensrapport (VVM) for regulering af Svanholmgrøften og har hjemvist sagen til fornyet behandling. Det fremgår af nævnets afgørelse, som er endelig.

Sagen gælder en vandløbsregulering af Svanholmsgrøften på en strækning over tre kilometer, hvor de eksisterende brinker skal graves væk i op til fire meters bredde. En lodsejer har som nabo til projektet klaget og peger på den konsekvens, at området i nærheden vil blive så afvandet, at det går udover strandtudsens yngleområder i vandhuller på oversvømmede marker - og at projektet dermed kommer i strid med habitatsreglerne.

Den klagende nabo mener, at projektet hviler på en forkert antagelse om, at de nye vandløbsbrinker i fremtiden vil udvikles til nye rastepladser for strandtudsen, hvilket efter naboens vurdering ikke er sandsynligt, da den forbedrede afvanding af området vil medføre, at en række midlertidige vandhuller langs vandløbet forsvinder.

Miljøklagenævnet konstaterer, at kommunen godt nok har foretaget en vurdering af projektets indvirkning på miljøet, herunder yngle- og rasteområder for strandtudse, for så vidt angår et beskyttet naturområde, der ligger cirka 300 m fra vandløbet, i etableringsfasen, men ikke en vurdering af projektets indvirkning i den fremtidige driftsfase. Derfor skal sagen om igen, og kommunen må i gang med en VVM.

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev