Aalborg begynder nu på politiske møder igen - i stram form

For at komme på dagsordenen skal sager nu være nødvendige for at opretholde kommunens drift og samfundets og erhvervslivets virke - som lokalplaner.

AALBORG: Aalborg Byråd besluttede ved coronakrisens begyndelse - i enighed - at aflyse de politiske møder i en periode. Nu skal der gang i udvalgsmøderne igen, men med en ny prioritering af sagerne, oplyser kommunen.

Drøftelsen af mulighederne for, hvordan en del af de politiske drøftelser og beslutninger kan genoptages, er foregået i Den Udvidede Magistrat, der består af Magistraten og formændene for de byrådsgrupper, der ikke har medlemmer af Magistraten.

Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S) ser frem til at kunne genoptage de vigtigste politiske drøftelser:

- Vi er enige om, at vi vil genoptage de politiske møder frem til 13. april i en prioriteret form, hvor vi har fokus på at behandle de sager, der er nødvendige for, at vi kan opretholde kommunens drift og ikke mindst hele vores samfunds og erhvervslivets virke. Det kan eksempelvis være lokalplaner, som er vigtige at få behandlet.

Sagerne på dagsordenerne skal prioriteres. De skal være:

  • nødvendige for forvaltningernes drift
  • nødvendige for samfundets/erhvervslivets virke
  • nødvendige i forhold til borgernes retssikkerhed

Der er også enighed om, at de sager, der skal prioriteres, naturligvis ikke må forstyrre det store beredskab, der forsat håndterer kommunens kritiske drift i den nuværende situation.

De politiske møder genoptages fra 30. marts frem til 13. april og holdes så vidt muligt digitalt. Første byrådsmøde holdes 20. april. Der tages senere stilling til, i hvilken form byrådsmødet holdes.

ka
 


 
 
 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job