Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Åbne postlister i Haderslev

Nu kan man følge med i, hvilke breve og e-mails kommunen modtager og sender, samt et kort resumé af brevenes indhold

HADERSLEV: - Med postlisterne gør vi det lettere for både borgere og presse at følge med i aktuelle sager og samtidig er postlisterne med til at sikre yderligere åbenhed i Haderslev Kommune, siger borgmester Jens Christian Gjesing (S).

De åbne postlister trådte i kraft den 1. marts 2011 og er efter en lille indkøringsfase nu i sikker drift. De lægges ud på haderslev.dk hver dag inden klokken 15, og de har da også allerede resulteret i de første henvendelser fra borgerne.

- Der er borgere, der har stor interesse i at følge deres sag til dørs. Der er også borgere, der har spurgt til, hvor på postlisten de kan finde deres post, og det tager jeg som et udtryk for, at postlisterne er et vigtigt, efterspurgt redskab, der kan være med til at styrke åbenheden i forhold til borgerne, men også dialogen i det lokale demokrati, siger Jens Christian Gjesing.

Det er ikke al post, der kommer på postlisterne. Der er sager, der er omfattet af reglerne om tavshedspligt, og derfor bliver personlige oplysninger heller ikke gjort tilgængelige på postlisten. Andre sager, der heller ikke kommer på postlisterne, kan være post indeholdende tilbud i forbindelse med licitation, udbud, køb og salg samt internt post.

Postlistens indhold:
Dato, en liste for udgående post og en liste for indgående post
Sagstitel, dokumenttitel og dokumentindhold, der giver et kort resume af dokumentets indhold.
Sagsnummer, som kan benyttes, hvis dokumentet skal søges i det elektroniske system
.

Aktindsigt i postlisten:
Postlisterne opdateres dagligt.
De findes her på kommunens hjemmeside under 'Om kommunen: 

På hjemmesiden er der også en guide til, hvordan borgere kan søge aktindsigt i et dokument på postlisten.