Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

A-kasserne er fagblinde - og mangler klare økonomiske incitamenter

DEBAT Argumenterne for et kommunalt beskæftigelsesansvar overgår langt argumenterne for en to-dørs løsning med A-kasserne, lyder det fra de private jobaktører
30. SEP 2011 10.14

Af Jørgen Borre Larsen

Morten Kaspersen, formand for A-kassernes Samvirke, føler sig voldsomt angrebet af mit indlæg i dknyt, hvor Jobrådgivernes Brancheforening foreslår, at kommunerne bibeholder ansvaret, også for de forsikrede ledige. Det beklager jeg.

Jeg mangler dog stadig at høre Kaspersens gode argumenter for, hvorfor beskæftigelsesansvaret ligger bedre hos A-kassen end kommunen. Men i mellemtiden glæder jeg mig over, at Morten Kaspersen og jeg i det mindste er enige om en del ting. Først og fremmest ønsker Kaspersen et opgør med samtalecirkus og dobbeltarbejde. Det er, som han rigtigt skriver, spild af ressourcer og urimeligt over for de ledige.

God logik
Det kan vi i Jobrådgivernes Brancheforening kun tilslutte os. Netop derfor er der god logik i, at de ledige ikke først skal til A-kassen for derefter at indgå i et nyt forløb hos kommunen seks måneder senere. Vi er endvidere enige om, at A-kasserne besidder gode kompetencer, der kan bringes i spil, når det er relevant for den ledige. Og kommunen skal til enhver tid kunne bringe A-kassens samt andre private jobaktørers kompetencer i spil, når de vurderer, at det er bedst for den ledige.

Det er nemlig ved at overlade ansvaret til jobcentrenes kompetente rådgivere, der har et bredt fokus, at vi tilgodeser den ledige. Det er vores erfaring, at jobcentrene allerede i dag vælger de samarbejdspartnere, der evner at levere mest mulig kvalitet for pengene, forstået som individuel tilrettelagt indsats, hvor så mange som muligt kommer i arbejde. Vi siger ikke, at A-kasserne ikke kan få ledige i job. Det vi siger er, at A-kasserne ikke er de bedst egnede til at overtage beskæftigelsesansvaret for ledige a-kassemedlemmer.

To åbenlyse grunde
Og vi peger på to åbenlyse grunde til hvorfor. Dels A-kassernes fagblindhed, der er påpeget af arbejdsmarkedsforskere som værende et reelt problem. Dels deres manglende klare økonomiske incitamenter. Ved at overlade beskæftigelsesansvaret for alle ledige til kommunerne, begrænser vi antallet af døre, får en holistisk tilgang til beskæftigelsesindsatsen, sikrer et system, hvor det KUN er resultatet om at få den ledige i arbejde, der styrer.

Og vi sikrer sund konkurrence mellem ligeværdige jobaktører på markedet, der sikrer relevante og kvalitetsmæssige tilbud, som kan hjælpe den ledige i job. Det er aldrig godt at udstyre nogle med et monopol. Både a-kasser og medlemmer af Jobrådgivernes Brancheforening er som bekendt alle private aktører.

Den åbenlyse løsning er derfor, at kommunerne bibeholder det fulde ansvar for beskæftigelsesindsatsen. Som det står nu, overgår argumenterne for et kommunalt beskæftigelsesansvar langt argumenterne for en to-dørs løsning med A-kasserne.


Direktør for Jobrådgivernes Brancheforening, Jørgen Borre Larsen