Løn på grundforløb tiltrækker sosuer på Bornholm

KORT NYT11. JAN 2019 12.05

BORNHOLM: Tilbage i september besluttede Bornholms Regionskommune at tilbyde sosuelever over 25 år en voksenelevløn på godt 20.000 kr. på grundforløbet, og det har givet gevinst, skriver DR.

I hvert fald er interessen steget, og Trine Dorow, leder af Center for Sundhed i Bornholms Regionskommune, kalder det en 'klokkeklar succes', og alle pladser på social- og sundhedsuddannelsen er fyldte. Dermed har Bornholm vendt et ellers landsdækkende fald i antallet af ansøgere til uddannelserne. 

KL har estimeret, at manglen på sosuer vil komme helt op på 15.000 inden for de næste fem år. Emnet har derfor også været på dagsordenen på denne uges Kommunaløkonomisk Forum, hvor det blandt andet er blevet diskuteret, hvordan man kan løse rekrutteringen i fremtiden - man kan altså starte med at skele til Bornholm.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt