Aarhus får støtte til at hjælpe 60 udsatte familier i Gellerup
Foto: Michael Drost-Hansen, Ritzau Scanpix

Aarhus får støtte til at hjælpe 60 udsatte familier i Gellerup

Beskæftigelsesindsats i Gellerup modtager over 23 mio. kr. i støtte fra A.P. Møller-fonden.

AARHUS: Aarhus Kommunes projekt Opgang til Opgang får nu 23.363.875 kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til et projekt, der over fire år skal forbedre vilkårene for udsatte familier i Gellerup gennem en styrket beskæftigelsesindsats for udvalgte forældre og unge, oplyser kommunen.

Udsatte familier skal i højere grad deltage i samfundet og være med til selv at opbygge et stærkere lokalområde. Det er udgangspunktet for projektet Opgang til Opgang, der er en del af Aarhus Kommunes plan for at komme kommunens parallelsamfund til livs.  

Centralt i projektet er målet om, at de kommunale medarbejdere får tid og mulighed for at opbygge en tæt og tillidsfuld relation til familierne, som giver bedre muligheder for at sætte ind med sociale indsatser og konkrete planer for beskæftigelse, der passer til hver enkelt familie. Projektets fokus er at skabe stabil og varig tilknytning til arbejdsmarkedet for forældre samt at få flere unge i uddannelse og fritidsjob.

- Det skal være med til at forbedre familiernes generelle trivsel, sundhed og fremtidige muligheder, og i sidste ende løfte hele lokalområdet, forklarer social- og beskæftigelsesrådmand, Kristian Würtz (S):  

- Vi ved, at beskæftigelse på rigtig mange måder kan være med til at løse op for problemer og skabe bedre forhold for mange af vores udsatte familier. Men det er jo også sådan, at forskellige sociale problemer i den enkelte familie ofte er med til at spænde ben for en vellykket beskæftigelsesindsats. Og her tror vi på, at muligheden for at komme helt tæt på de her familier og kigge hele vejen rundt om deres situation kan være med til at gøre forskellen, både for den enkelte familie, og på en større skala også for området som helhed. 

I alt 60 udsatte familier i Gellerup skal efter planen tilbydes at være med til at afprøve og dokumentere metoden. De mange penge skal blandt andet sikre, at Kommunen kan ansætte ti nye medarbejdere samt en teamleder, der i projektperioden skal være tilknyttet projektet.  

ka

Projektet vil til dagligt vare forankret i Aarhus Kommunes beskæftigelsesforvaltning og vil blive gennemført i et samarbejde med den boligsociale indsats i Gellerup (Brabrand Boligforening), Socialt Udviklingscenter SUS, Røde Kors, Center for Innovation i Aarhus (CFIA) samt Marianne Simonsen, Professor i Økonomi og Lars Skipper, Lektor i Økonomi fra Aarhus Universitet.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt