Pesticider lukkede 26 vandboringer i 2017 - mod 15 året før

Miljøstyrelsen er klar med opgørelse over indberetninger fra 1.820 vandværker og 4.900 drikkevandsboringer.
3. JAN 2019 14.40

En status fra Miljøstyrelsen over, hvor mange drikkevandsboringer, der i 2017 blev lukket og af hvilke årsager, viser størst stigning i kategorien 'Pestider'. 26 boringer var ude af drift på grund af pesticider, mens det i 2016 gjaldt 15 boringer, der blev lukket af den årsag.

I alt 116 vandforsyningsboringer var registreret ude af drift ved udgangen af 2017. I 2016 var tallet 108, viser opgørelsen, der bygger på indberetninger fra 1.820 vandværker og 4.900 drikkevandsboringer.

Planlægningsmæssige årsager var den hyppigste årsag til, at drikkevandsboringer blev taget ud af drift. Årsagen dækker over blandt andet overflødige boringer, nedlagte vandværker eller boringer med ringe ydelse. I alt 46 boringer blev lukket af denne årsag.

Tekniske årsager var den næststørste årsag til, at boringer blev taget ud af drift. Begrebet dækker blandt andet over gamle og forældede installationer. 32 boringer blev taget ud af drift på grund af tekniske årsager.

 

Læs Miljøstyrelsens status.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt