Erhvervsskoler skal etablere satellituddannelser i landområder

Regeringen vil skyde 25 mio. kr. i nye uddannelser i tyndt befolkede områder
17. DEC 2018 5.52

Innovationsminister Sophie Løhde (V) og regeringen vil sikre bedre udbud af erhvervsuddannelser og erhvervsgymnasiale uddannelser med et ekstraordinært tilskud på 25 mio. kr., så skolerne kan få op til halvanden mio. kr. i støtte til at oprette satellituddannelser i tyndt befolkede områder. Det skriver Jysk Fynske Medier.

De 25 mio. kr. er et ekstraordinært tilskud og dertil følger et beløb til drift fra regeringens reservepulje på 60 mio. kr. Engangsbeløbet dækker skolernes udgifter til eksempelvis etablering i lejede lokaler med erfaringerne fra aftalen om 'Vækst og udvikling i hele Danmark'. Målet er at sikre unge uddannelser i områder, hvor de ikke eksisterer i forvejen.

- Vi vil løfte uddannelserne, for det er vigtigt at få dem tættere på de unge, så man får lettere ved at starte på en erhvervsrettet uddannelse i egne, hvor der ikke eksisterer en erhvervsrettet uddannelse i forvejen. Det handler om at sikre alle unge en mulighed for at tage drømmeuddannelsen. Det skal ikke være andet- eller tredjevalget, fordi den skole, man helst vil gå på, er en times transport væk. Det skal være lysten og ikke geografien, der afgør valget, siger Sophie Løhde til Jysk Fynske Medier.

Regeringen støttede i foråret etablering af uddannelsesinstitutioner i de fem regioner med 160 mio. kr., og puljen til satellitter ligger i forlængelse af den strategi, så en erhvervsskole eksempelvis kan etablere et grundforløb 1 i et nyt område eller et alment gymnasium kan oprette en htx-linje som et nyt tilbud til unge i lokalområdet.

Ændrer regler for udkantstilskud
De ekstra penge er en del af regeringens samlede ungeudspil, som bliver offentliggjort onsdag. I forvejen har regeringen og forligspartierne bag finansloven sat 10 mio. kr. af til de små erhvervsskoler for næste år og samme beløb årligt i de næste fire år for at løfte gymnasier i tyndt befolkede områder. Den forskel på et og fire år møder kritik fra Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, men ifølge Sophie Løhde arbejder regeringen på at udligne forskellen i det økonomiske grundlag for gymnasier og erhvervsskoler.

- Vi giver nu 25 mio. kr. til nye uddannelser og ændrer samtidig reglerne for udkantstilskud, så der ikke er millioner til forskel på, om man er udkantsgymnasium eller udkantserhvervsskole. I dag er forskellen for stor både omkring beløb og kriterier. Det nytter ikke, at vi forskelsbehandler og stiller erhvervsskoler langt ringere end gymnasier i udkantsområder, siger Sophie Løhde.

Almene gymnasier i udkantsområder får i gennemsnit 2,1 mio. kr. i udkantstilskud i år, mens erhvervsskolerne får 1,2 mio. kr. Regeringen lægger med ungeudspillet op til en revision af taxameterordningen, som fokuserer på aktivitet mere end udbud af uddannelser.

- Vi skal have udlignet den helt uforklarlige forskel. Ikke ved at gymnasierne skal spise deres egen hale, men at vi poster penge i at få løftet tilskuddet til erhvervsskolerne, forklarer Sophie Løhde.

ka

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt