Ulighed i sundhed er ikke kun et voksen-fænomen
Foto: Emma Sejersen, Ritzau Scanpix

Ulighed i sundhed er ikke kun et voksen-fænomen

Overvægt rammer særligt børn og unge med forældre med kort uddannelse eller som ikke er i job, viser undersøgelse
5. DEC 2018 14.05

HOVEDSTADEN: Der er et betydeligt mindretal af børn og unge i 27 af Region Hovedstadens kommuner, som mistrives, ikke udvikler sig, som de skal, og blandt andet er overvægtige i en meget tidlig alder. Fx er i gennemsnit 18 pct. af børnene overvægtige, når de forlader folkeskolen.

Det viser en ny undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed i samarbejde med Region Hovedstaden, der har samlet oplysninger om børn og unges sundhed fra det første leveår og ved ind- og udskolingsalderen. Oplysningerne er indsamlet af kommunernes sundhedsplejersker.

- Undersøgelsen peger på, at den sociale ulighed, vi ser i voksnes sundhed, starter tidligt. Det er ærgerligt, for trivsel og sundhed er med til at skabe mulighederne for et godt liv, og den mulighed skal vi sørge for, at alle børn har, siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Social slagside mangler forklaring
Projektleder Trine Pagh Pedersen fra Statens institut for Folkesundhed peger på, at undersøgelsen beskriver nogle forskelle i sundheden hos børn og unge, som viser sig at have en social slagside - men rapporten giver ikke nogen egentlig forklaring på, hvorfor der er social ulighed i sundheden blandt børn.

- Vi skal undersøge årsagerne til den sociale ulighed i sundhed nærmere, så vi kan finde ud af, hvordan vi reducerer den. Jo mere viden vi kan få om årsagerne til forskellene, desto bedre kan kommuner og andre aktører tilrettelægge tilbud, som styrker børns sundhed og reducerer social ulighed i sundhed, siger hun.

eo 

Rapporten er baseret på data fra Databasen Børns Sundhed. Data er indhentet fra sundhedsplejerskers journaldata og registerdata om 12.719 nul- til etårige født i 2016 fra 27 af kommunerne i Region Hovedstaden, 5.308 børn undersøgt af sundhedsplejersker ved indskolingen i skoleåret 2016/2017 fra 12 af kommunerne i Region Hovedstaden og 3.296 unge undersøgt ved udskolingen i skoleåret 2016/2017 fra 11 af kommunerne i Region Hovedstaden.

 

Læs hele rapporten her

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt