KL til minister: Ja til benchmark - hvis den kan gennemskues

Ministeriets og Rigsrevisionens forskellige sammenligninger og opgørelser bliver skrivebordsøvelser, der skaber støj og forvirring, lyder det fra KL-udvalgsformand

Benchmark af kommunernes beskæftigelsesindsats er meget godt, men det er et problem, at kommunerne måles på mange forskellige måder, så det både for offentligheden og den enkelte kommune er uigennemskueligt, hvilken måling man skal forholde sig til, og hvad styringsgrundlaget er.

Sådan skriver formanden for KL's arbejdsmarkeds- og borgerserviceudvalg, Thomas Kastrup- Larsen (S) i en henvendelse til Folketingets beskæftigelsesudvalg og beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Han reagerer på baggrund af, at ministeriet senest offentliggjorde en rangliste, der måler den kommunale beskæftigelsesindsats, og kort tid efter sammenlignede Rigsrevisionen effektiviteten i jobcentrene.

Skævt og ufuldstændigt
Ifølge Kastrup-Larsen giver ministeriet et skævt og ufuldstændigt billede, når man kun tager ydelsesgrupperne a-dagpenge, sygedagpenge og kontanthjælp med, men undlader førtidspension, fleksjob, ledighedsydelse og ressourceforløbsydelse.

Herved kommer man til at favorisere kommuner, der har satset meget på førtidspension frem for at fastholde et beskæftigelsesperspektiv for borgerne.

KL-udvalgsformanden savner også, at kommunerne - som i en tidligere model til benchmark - kan følge sine egne resultater.

Og samtidig er han ude efter Rigsrevisionens konklusion om et større besparelsespotentiale - og kalder det direkte for en skrivebordsøvelse.

Kastrup-Larsen holder fast i, at det er godt med fokus på komunernes resultater, men der er behov for, 'at resultaterne måles på en måde, der er entydig, konsistent, retvisende og anvendelig for både den enkelte kommune og for Folketinget'.

 

 

 

 

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev