VIVE-analyse: Jobcentrene skal lære af hinandens effektivitet

De mest effektive kommuner har meget at lære de mindst effektive for at få ledige og sygemeldte i job, viser analyse
15. NOV 2018 13.00

De mest effektive kommuner i forhold til at få ledige og sygemeldte i arbejde, kan lære de mindre effektive kommuner mange ting, så de nemt kan reducere ydelserne til offentlig forsørgelse. Det viser en ny rapport fra VIVE.

Selvom landets jobcentre i bund og grund skal løse de samme opgaver, har de vidt forskellige vilkår til at gøre det på baggrund af blandt andet socioøkonomisk sammensætning og beskæftigelsessituationen i kommunen. Derfor er der også stor forskel på, hvor mange penge kommunerne bruger på indsatserne, og hvor effektive de er.

Men der er ikke nødvendigvis sammenhæng mellem, hvad man kan forvente ud fra rammevilkårene og kommunens faktiske resultater, viser VIVE's analyse. 

Hvis de mindst effektive jobcentre lærer af de mest effektive, 'er der potentiale til at reducere antallet af borgere i den erhvervsaktive alder på offentlige forsørgelsesydelser med 18.000-34.000 fuldtidspersoner, uden at det vil betyde øgede udgifter', hedder det i analysen. 

VIVE har udarbejdet rapporten på baggrund af en undersøgelse, som Rigsrevisionen igangsatte sidste efterår og bad VIVE om udregnelser til. 

ibs

Læs eller download rapporten hos VIVE.

 

Om rapporten
Benchmarkinganalysen af jobcentrenes resultater har primært til formål at sammenligne jobcentrenes 'løfteevne' forstået som forholdet mellem faktiske og forventede ydelsesgrader.
Der indgår 91 jobcentre i analysen, idet otte kommuner deler jobcenter med en anden kommune, og de tre mindste jobcentre (Ærø, Samsø og Langeland) ikke er taget med på grund af for få observationer. De fire fælles jobcentre er Esbjerg-Fanø, Frederikshavn-Læsø, Tårnby-Dragør og Vallensbæk-Ishøj.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt