DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Region Sjælland har succes med sociale klausuler

KORT NYT16. MAJ 2018 10.29

SJÆLLAND: Når Region Sjælland indgår kontrakter med samarbejdspartnere, stilles der krav om sociale klausuler og arbejdsklausuler. Det betyder, at der skal oprettes pladser til lærlinge og elever, samt at løn- og ansættelsesforhold skal følge overenskomstmæssige vilkår. Ny evaluering viser, at regionen har succes med klausulerne, oplyser regionen. 

- Vi har fået nogle spilleregler, som sikrer, at der skal være lærlinge og elever på byggepladsen i et omfang, der er typisk for den pågældende branche. Samtidig skal løn- og ansættelsesforhold være i orden. Overholdes det ikke, kan vi som region økonomisk sanktionere entreprenøren og eventuelle underleverandører. De situationer har vi heldigvis endnu ikke været i. Vi kan se, at klausulerne virker og overholdes, siger Gitte Simoni, formand for Region Sjællands Udvalg for Arbejdsmiljø og Rekruttering. 

Hvis entreprenører og eventuelle underleverandører ikke lever op til Region Sjællands sociale krav om anvendelse af lærlinge og elever, indeholder kontrakterne mulighed for sanktionering. Der kan pålægges en bod på 5.000 kr. pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entreprenøren er forpligtet til at beskæftige, indtil der er afleveret behørig dokumentation, eller kontrakten kan ophæves som misligholdt. Kravet om klausuler har været gældende, siden regionsrådet vedtog politikken i 2015. 

sl