Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

74 fyringstruede lærere tilbydes et års efteruddannelse

Det betyder - håber Slagelse Kommune - at der i mellemtiden vil vise sig andre jobs på skolerne til lærerne, der står til at miste arbejdet som følge af omfattende besparelser. Men tilbuddet indebærer en markant indtægts-nedgang

SLAGELSE: De 74 lærere, der kort efter påske fik at vide, at de på grund af besparelser sandsynligvis ville miste deres job i Slagelse Kommune, får nu et tilbud om at tage en ét-årig uddannelse, mens de venter på, at der måske bliver en ledig stilling til dem.

- Vi politikere har det ikke spor godt med, at det er nødvendigt at afskedige gode lærerkræfter, og jeg er glad for, at der nu er blevet forhandlet denne aftale på plads med lærernes organisation, siger Stén Knuth (V), formand for Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget i Slagelse.

Tilbuddet blev fremlagt for lærerne på et møde tirsdag aften, og omkring halvdelen af de fremmødte tilkendegav, at de kunne være interesserede i at tage den pædagogiske diplomuddannelse i enten naturfag eller inklusion.

De lærere, der vælger at tage uddannelsen, får bevillet uddannelsesorlov uden løn. De kan til gengæld modtage SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte, der svarer til 80 pct. af højeste dagpengesats. Når de vender tilbage fra skolebænken, står de først i køen til ledige stillinger. Men kommunen kan dog ikke garantere dem et job.

S: God aftale
Stén Knuth og næstformanden i Børne-, Uddannelses- og Integrationsudvalget, Emine Koca (S), erkender, at udsigten til at gå ned i løn vil afskære en del lærere fra at søge, men de håber alligevel, at så mange som muligt tager i mod tilbuddet, der også har visse fordele for kommunen:

- Vi er klar over, at vi om få år kommer til at mangle lærere. Derfor vil vi gerne holde på nogle af de gode undervisere, og jeg håber selvfølgelig, at der bliver plads til dem alle, når eller hvis de vender tilbage. Der er jo en løbende udskiftning i lærerstanden, og vi ved, at en del går på pension de kommende år. Så kan vi holde nogen tæt på og samtidig kvalificere dem til fremtidens udfordringer i forhold til inklusion, så synes jeg, det er en god aftale, der er indgået, siger Emine Koca.

I 2011 og 2012 har skolerne i Slagelse Kommune fire indsatsområder, nemlig Læsning, Bevægelse, Naturfag og Inklusion. Den pædagogiske diplomuddannelse tilbydes inden for de to sidstnævnte områder, og det sker i samarbejde med University College Sjælland. Der er mulighed for at oprette et hold for hver indsatsområde, men der skal være mindst 12 tilmeldte, for at holdet bliver oprettet. Lærerne skal inden udgangen af maj meddele, om de ønsker uddannelsesorlov i stedet for afsked.

mou