Morten Østergaards afvisning vækker undren
Borgmester i Holstebro, H.C. Østerby (S)

Morten Østergaards afvisning vækker undren

For mig handler det om at få hovedstadsudligningen med i kommissoriet for Finansieringsudvalget, lyder det fra Holstebro-borgmester H.C. Østerby (S)
19. SEP 2014 12.00

De otte provinskommuner, der står bag initiativet Bedre Balance, har som formål at få afskaffet eller reduceret den såkaldte hovedstadsudligning - og har i første omgang mødt en klar afvisning fra økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (R). Det undrer en af hovedmændene bag provins-borgmestrenes initiativ, Holstebro-borgmester H.C. Østerby (S):

- Jeg forstår ikke den totale afvisning fra ministeren, siger Østerby, der blev noget overrasket over at læse ministerens formuleringer i Berlingske. 

'Det er hovedstadens kommuner selv, som alene står for finansieringen af udligningen i hovedstadsområdet. Den betales altså ikke af kommuner uden for hovedstaden,' lød det bl.a. fra Østergaard.

Men det er de otte provinskommuner, som siden har fået politisk følgeskab af yderligere seks-otte andre kommuner, også udmærket klar over. En af deres pointer er netop, at resten af landet burde drages ind i den årlige hovedstadsudligning, der omfordeler 4,7 mia. kr. fra velhavende til nødlidende kommuner (2015-tal). Til sammenligning svarer den landsdækkende udligning til 48 mia. kr.

Hvis nu Vesthimmerland lå i hovedstadsområdet

Det økonomiske potentiale fra hovedstadsudligningen, provinskommunerne har kig på, har bl.a. fået Bedre Balance til at regne på, hvad der ville ske, hvis Aarhus, Herning eller Vesthimmerland lå i hovedstadsområdet. Den hypotetiske beregning ville udløse henholdsvis 518, 229 og 92 mio. kr. at gøre godt med i de tre kommuner i nævnte rækkefølge.

På det overordnede plan argumenterer de otte med, at hovedstadsudligningen deler landet ind i et A- og et B-hold henholdsvis inden for og uden for hovedstadsområdet - hvilket de angriber for at være forældet.

De peger samtidig på, at at det er mærkeligt, at der på den måde bliver to statsanerkendte grader af kommunale ramevilkår - én for hovedstadsområdet og én for resten af landet.

- Men min pointe er sådan set, at det gælder om overhovedet at få hovedstadsudligningen på dagsordenen, lyder det fra H.C. Østerby. Det er nu, vi må have spørgsmålet med i kommissoriet i det finansieringsudvalg, der skal se på udligningen som konsekvens af beskæftigelsesreformen.

Inden nytår

At emnet overhovedet er aktuelt nu, skyldes netop beskæftigelsesforliget fra juni mellem regeringspartierne, V, K og DF. Af forligsteksten fremgår, at omlægningen skal  gennemføres samtidig med tilpasninger i det kommunale tilskuds- og udligningssystem, som imødegår de byrdefordelingsmæssige forskydninger som følge af refusionsomlægningen, og som tager hensyn til kommunernes forskellige befolkningssammensætning.

'Den lovgivningsmæssige udmøntning af aftalen sker i efteråret 2014 med henblik på vedtagelse inden 1. januar 2015' lyder det senere i teksten - og derfor er der travlhed blandt de provinsborgmestre, der vil på banen, inden kommissoriet formuleres færdigt - og udvalget samensættes.

- Hovedstadsudligningen stammer fra 1930'erne i en helt anden historisk situation, og nu er det tid at se på hele grundlaget igen, siger Østerby, der lægger vægt på, at de otte borgmestre - med Aarhus i spidsen - tæller fire socialdemokratiske og fire fra Venstre - og at den politiske bredde dermed gerne skulle sikre langtidsholdbarhed.


De otte kommuner bag Bedre Balance er Esbjerg, Herning, Hjørring, Holstebro, Odsherred, Randers, Vordingborg og Aarhus.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev