Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

50 år med færge mellem Himmerland og Vendsyssel

Hals-Egense færgefart har 50 års jubilæum
21. MAR 2011 9.19

AALBORG: På fredaghar Hals-Egense færgefart 50 års sejlet brakvandet i Limfjorden tyndt i 50 år. Aalborg Kommune markerer jubilæet med gratis sejlads.

Aalborg Kanonlaug saluterer færgen, og rådmand Mariann Nørgaard, Teknik- og Miljøforvaltningen, holder festtale og klipper snoren for de kommende 50 år.

FAKTA
Den 25. marts 1961 blev den nybyggede færge "Hals-Egense" indsat på den nye overfart mellem Hals og Egense. Dermed blev en vigtig brik lagt i realiseringen af landinspektør Nic. Nellemann kongstanke om at forbinde Skagen til Grenå med en "fugleflugtslinie" langs den jyske østkyst.

Forud var gået en 'relativ kort beslutningsproces på ni år'. Med statslig støtte lykkedes det at etablere færgelejer, dæmning og vejanlæg både nord og syd for fjorden.
Færgen "Hals-Egense" blev bygget på Aalborg Værft og kostede den nette sum af 700.000 kr. og var betalt af de to kommuner Hals og Mou.