Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

36 køer skal gøde den kommunale muld

En landmand har bedt Haderslev Kommune om lov til at sætte sine Gallowaykøer på græs ved to arealer ved sygehuset og Kong Frederik IX's Plejehjem. Han vil forene by og land og samtidig vil det være godt for naturen

HADERSLEV: I dag er der et stort areal foran sygehuset i Haderslev, der ikke bliver brugt til noget. Kommunen ejer jorden og bruger penge på at holde arealet, men fremover kan det måske blive køer, der får lov til at spise af græsset og dermed holde det ved lige. En landmand har spurgt kommunen om lov at starte et naturplejeprojekt ved at bruge arealet til at holde op til 36 kødkvæg i sommerperioden.

Giver et nap med
Haderslev Kommune vurderer, at det vil være god naturpleje at lade køerne græsse på området, fordi mange vilde planter og dyr, der både kan være sjældne og truede i Danmark, er afhængige af, at arealerne afgræsses med for eksempel kreaturer.

- Ved at få køer på arealet, så bliver by og land forenet i et areal, der er vanskeligt at passe. Arealet ligger i dag og vokser til, og kommunen bruger faktisk penge på at passe området. Vil man noget godt for naturen, så skal man afgræsse arealet. Ved at lade køerne nappe i græsset, vil vi få en meget større variation af flora og fauna, siger formanden for udvalget for Plan og Miljø, H.P. Geil.

Den type kvæg, der er søgt om tilladelse til er Galloway kvæg, som er en forholdsvis lille kvægrace med en krøllet pels. Der er søgt om tilladelse til maksimalt 36 kvæg, hvilket svarer til en ekstensiv afgræsning.

Skaber nyt liv
Det er landmand Rasmus Skau, der ønsker at få sine køer på græs på de to arealer, der ligger på begge sider af Ribe Landevej.

- Jeg startede med at have kødkvæg i 2007, og siden er jeg dagligt kørt forbi området og synes det kunne være oplagt at afgræsse arealerne. Jeg vil gerne have landbruget med i den gode historie ved at forhindre, at området gror helt til, og samtidig skabe noget liv i området, siger Rasmus Skau. Han driver firmaet Fuglsø Natur, som laver naturpleje på lignende arealer ved Hejsager Strand.

Selvom han mangler at få en miljøgodkendelse fra kommunen, så har han søgt og fået tilsagn om støtte til projektet hos Fødevareministeriet.

Naboerne skal spørges
Arealet ligger delvist i en byzone, og derfor skal naboerne høres og Haderslev Kommune har derfor sendt en nabo- og partshøring ud.

lcl