Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

24 millioner til ensomme og udsatte ældre

Kosthandlingsplan og IT-projekt blandt elementerne
22. AUG 2011 14.06

Regeringen og DF er blevet enige om at afsætte 24 mio. kr. til bl.a. at hjælpe ældre ud af deres ensomhed. Et af initiativerne er en opsøgende indsats hos ensomme ældre borgere, et andet initiativ også i forhold til ensomme ældre er et styrket samarbejde mellem frivillige foreninger og kommunerne. En del af pengene skal ligeledes anvendes til en national kosthandlingsplan på ældreområdet samt et IT-projekt rettet mod ældre, oplyser Socialministeriet.

Nye tal viser, at antallet af ældre, der føler sig ensomme, stiger. Samtidig viser undersøgelser, at underernæring er hyppigt forekommende blandt ældre. Begge dele bidrager til en forringet livskvalitet. Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor iværksætte en styrket indsats overfor ensomme og udsatte ældre.

Indsatsen består af:
• 10 mio. kr. til en pulje, der kan søges af frivillige organisationer til at igangsætte en forebyggende og opsøgende indsats over for ensomme ældre
• 10 mio. kr. til en styrkelse af samarbejdet mellem de frivillige foreninger og kommunerne i forhold til at forebygge social isolation og ensomhed blandt ældre
• 3 mio. kr. til et IT-projekt, som skal hjælpe ældre med at håndtere den digitaliserede verden og de tekniske udfordringer, de ældre står overfor - blandt andet som et redskab til at bryde social isolation
• 1 mio. kr. til en national kosthandleplan for ældre, der modtager hjemmehjælp eller bor i plejebolig, for at få øget opmærksomhed på måltidets betydning for de ældres sundhed og livskvalitet.

ka