DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Ny styring:
16 lyskryds på ringvej i Aarhus bliver intelligente

KORT NYT29. NOV 2020 15.16

AARHUS: 16 lyskryds på Ringvejen får nye styreapparater, så trafikanterne kommer hurtigere frem, oplyser kommunen. Når teknikken er skiftet, kan de ses og styres fra Teknik og Miljøs trafikcentral, hvor de giver et realtidsbillede af trafikken.

De nye apparater vil i fremtiden måle på trafikken og vælge program ud fra trafiktætheden. Der sker ofte trafikale ændringer på de store indfaldsveje og motorvejsnettet, som påvirker trafikken på Ringvejen. Østjyllands Brandvæsen får programmeret en særlig udrykningsprioritering i et kryds, så ved en udrykning vil lyskrydset skifte til grønt.

Kommunen har 232 lyskryds, og målet er på sigt at opgradere alle lyskryds til intelligente lyskryds. Det er planen, at en tredjedel af lyskrydsene skal være koblet op på den nye teknologi i 2023.

ka