dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Vanlig velfærdsopskrift i midtfynsk budgetaftale

"Den essentielle velfærd" holder "i al væsentlighed" niveauet.
21. SEP 2021 12.18
TEMA: Budget 2022

FAABORG-MIDTFYN: Efter et enkelt år med budget-enstemmighed er budgetaftalen for 2022 tilbage på normen med en enkelt eller to udenfor. 24 af 25 byrådsmedlemmer står bag i år, men opskriften er den samme som tidligere år med velfærden i fokus.

Aftalepartierne kalder det i aftaleteksten ligefrem det "altoverskyggende fokus i budgetaftalen, at kernevelfærden ikke forringes, men fastholdes". Facit er blevet, at "den essentielle velfærd for ældre, børn, udsatte og borgere uden for arbejdsmarkedet i al væsentlighed kan fastholdes på samme niveau som i dag". De bemærkes specifikt, at selvom de hidtidige øremærkede midler til skoler og plejehjem bortfalder, vil serviceniveauet blive fastholdt.

På det mere abstrakte plan har budgetaftalen som målsætning, at mindst 80 pct. af alle, der bor i Faaborg-Midtfyn Kommune, skal være meget tilfredse med livet. Mere konkret sigtes der også efter 3.000 flere borgere i 2030.

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, De Radikale, De Konservative, SF og Lokallisten, mens Enhedslisten står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt i byrådsmøde 12. oktober.

 

Se budgetaftalen.