Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

12-By Gruppen genopstår som udbudsfællesskab

Gruppen hedder nu KomUdbud - Kommunalt udbudsfællesskab af 2012, og består af 15 jyske og fynske kommuner
2. MAR 2012 10.22

Senest er Esbjerg gået med i gruppen, oplyser kommunen.

Udbudsfællesskabet er blevet mere formaliseret, strømlinet og forpligtende. Målet med genoplivningen af fællesskabet er at etablere landets mest effektive, professionelle og forpligtende offentlige indkøbsfællesskab og på den måde opnå store gevinster gennem fælles indkøb.

Indkøbschef Stine Rahr forventer, at udbudsfællesskabet giver Esbjerg Kommune dels et kvalitetsløft i gennemførelse af indkøbsopgaverne, dels en optimering af priserne og dermed en besparelse på de kommunale indkøb.

National og EU-lovgivning inden for offentligt indkøb sammenholdt med, at kommunen gerne vil passe på pengene, gør, at man kan se flere gevinster ved det kommende udbudsfællesskab, hvor der opnås adgang til deltagelse i mange fælles aftaler.

I dag gennemfører Esbjergs centrale indkøbsafdeling udbud på alle tværgående udbud f.eks. kontorartikler, møbler, kopipapir, brændstof, osv. I alt håndteres ca. 130 fælles udbudsområder, hvor der har været gennemført udbud og derved opnået besparelser.

Gennemførelse af udbud stiller store krav til specialistviden indenfor udbudsprocedurer og udbudslovning. Udbudsfællesskabet vil i høj grad bidrage til at sikre kommunens faglige og ressourcemæssige bæredygtighed på området. Medarbejderne i Indkøb vil således få et kompetenceløft via udvikling af nye fælles standarder, arbejdsmetoder og faglige netværk.

Udbudsfællesskabet indebærer, at den enkelte kommune i højere grad end tidligere skal indgå i fælles aftaler. Der er således fra starten lavet en liste for årene 2012-2015 dækkende hvilke aftaler, kommunerne vil gennemføre i fællesskab.

For Esbjerg Kommune er det ikke nyt, idet man allerede har deltaget i mange udbud i det gamle udbudsfællesskab f.eks. måtteservice, møbler til daginstitutioner, hjælpemidler, rengøringsmidler og -rekvisitter, osv.

mou

Fakta om KomUdbud:
KomUdbud er en videreudvikling af indkøbs- og udbudsfællesskabet "12-By Gruppen", der rent faktisk består af 15 kommuner med tilsammen ca. 1,5 mio. indbyggere. Udover Esbjerg er det Aarhus, Odense, Herning, Silkeborg, Vejle, Randers, Fredericia, Ikast-Brande, Sønderborg, Kolding, Holstebro, Middelfart, Lemvig og Svendborg.

Udbudsfællesskabet står som fælles udbyder for en betydelig indkøbsvolumen. Således har Esbjerg Kommune ultimo 2011 indgået aftale på rengøringsartikler og -rekvisitter, hvor 12 kommuner deltager med en årlig estimeret volumen på ca. 11,5 mio.kr.

I perioden 2012-2015 ventes foreløbig gennemført 86 forskellige fælles udbud.

KomUdbud blev formelt godkendt på den stiftende generalforsamling den 7. febr. og er organiseret med en fælles bestyrelse, en styregruppe og et fælles sekretariat, der har base i Odense.

Indkøbschef Stine Rahr er formand for styregruppen og allerede dagen efter den stiftende generalforsamling stod hun i spidsen for en workshop for ca. 60 deltagere fra kommunerne i KomUdbud.