DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Børn, ældre og udsatte tænkt ind i samme københavnske byområde

Islands Brygge bliver centrum for nyt byrum med skolehave, daginstitution, plejehjem, socialt værested og grønne åndehuller.

KØBENHAVN: For første gang i København samles en række institutioner i et helt nyt by- og naturområde på Amager, oplyser kommunen.

Det nye bykvarter samler og samtænker en række institutioner og grønne oaser. Og så med Amager Fælled i ryggen og den særegne, fredede bygning, Ballonhangaren, som netop er restaureret af Realdania og huser en rideklub omkranset af endnu mere natur.

Det nye byområde vil rumme en ny daginstitution, nyt plejehjem, værested for udsatte og Skolehaven Island Brygge til brug for områdets skoler, naboer - og københavnere. Og endeligt vil en grøn kile af grønne åndehuller binde området sammen. 

Byggeriet begynder med opførelsen af Børnehuset Fælleden, hvor der bliver plads til 180 vuggestue- og børnehavebørn. Et plejehjem med 70 boliger bliver også del af det nye byrum. Derudover bevares det eksisterende værested for udsatte borgere, men nu med en ny og bedre placering tæt op af den grønne kile. Værestedet benyttes af op til 50 brugere.

Daginstitutionen forventes klar til brug i september 2022, skolehaven i februar 2022, plejehjemmet i 2025 og værestedet i sommeren 2021. Den grønne kile bliver det sidste projekt og forventes at kunne ibrugtages i august 2025.

  • Københavns Kommunes strategiske partnerskab, TRUST, bestående af Enemærke og Petersen A/S, arkitekterne Nøhr & Sigsgaard, Sweco Architects, Dominia, Norconsult, Kragh & Berglund samt LYTT, står for opførelsen af daginstitutionen og værestedet.
  • Københavns Skolehaver skal drive Skolehaven Islands Brygge for Københavns Kommune.

ka