Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Aarhus afsætter bestyrelse i Østjysk Bolig
Østjysk Bolig er et alment boligselskab, der bl.a. står for Bispehaven i Aarhus.
Foto: Simon Jeppesen, Ritzau Scanpix

Aarhus afsætter bestyrelse i Østjysk Bolig

Efter en advokatundersøgelse af Østjysk Bolig og mistanken om bedrageri for op mod 20 mio. kr., afsætter Aarhus Kommune nu bestyrelsen.

AARHUS: Efter at Aarhus Kommune sidste år politianmeldte direktøren for Østjysk Bolig og tidligere på ugen politianmeldte flere af boligforeningens medarbejdere, afsætter kommunen nu bestyrelsen.

Det kommer efter, at en advokatundersøgelse har beskrevet en række uregelmæssigheder og mistænkelige forhold i bogholderiet, samt mistanke om bedrageri for op mod 20 mio. kr. Undersøgelsen er blevet overdraget til Østjyllands Politi som led i deres efterforskning.

Aarhus Kommune oplyser, at deres tilsyn af de almene boligforeninger vil "fratage bestyrelsen sit ansvar fra 23. april". Tilsynet har meddelt Østjysk Bolig deres beslutning efter, at undersøgelsen, der kom tirsdag, afslørede mandatsvig, underslæb og udført returkommission igennem en årrække. Det konkluderes, at bestyrelsen kan pådrages ansvar for nogle af forholdene.

- Vi har fra tilsynets side ikke tillid til, at bestyrelsen for Østjysk Bolig vil være i stand til på en overbevisende måde at forestå ansvaret med at rydde op i boligforeningen. Der venter en meget omfattende opgave med at rette organisationen op og sikre, at et muligt tab for boligforeningen og dens lejere bliver så lille som muligt. Vi har i dag underrettet bestyrelsen om, at vi har i sinde at fritage dem fra deres bestyrelsesansvar, siger bystrategisk chef i Teknik og Miljø, Bente Lykke Sørensen, der har det overordnede ansvar for kommunens tilsyn. 

Lejerbo indsat som forretningsfører

Sagen startede, da tilsynet i oktober 2020 kunne konstatere alvorlige uregelmæssigheder i Østjysk Bolig. Her blev boligforeningens bestyrelse instrueret i at bortvise den daværende direktør, mens tilsynet indsatte boligforeningen Lejerbos administrative ledelse som forretningsfører.

Tilsynet har fået Lejerbos opbakning til, at den samtidig varetager bestyrelsesansvaret i Østjysk Bolig i en midlertidig periode. Beboerdemokratier i afdelingerne i Østjysk Bolig vil ikke være berørt af, at boligforeningens overordnede bestyrelse bliver afsat.

- Det er vigtigt, at vi holder fast i beboerdemokratiet i de enkelte afdelinger i boligforeningen, og samtidig er det vigtigt, at vi får indsat en bestyrelse, der kan lade nye øjne se på sagerne i beboernes interesse. Det er efter vores vurdering den eneste måde, hvorpå vi kan få fuld indsigt og gøre det ypperste mod, at lejerne skal lide tab, siger Bente Lykke Sørensen.

Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus, har fokus på at alle lejeres rettigheder bliver sikret, og at der kommes til bund i sagen.

- Lejerne i Østjysk Bolig skal være sikre på, at der nu bliver sat et arbejde i gang, der kan minimere boligforeningens tab. Der skal være en ledelse, der kun har øjne for at lukke sagen op, og som har erfaringer med, hvordan man driver en boligforening på en betryggende måde, siger Bünyamin Simsek.

mh