DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Aarhus politianmelder flere boligforeningsmedarbejdere
Bispehaven i Aarhus er Østjysk Boligs største afdeling med 870 boliger.
Foto: Søren Vendelbo, Ritzau Scanpix

Nyt køkken, vin og golftøj:
Aarhus politianmelder flere boligforeningsmedarbejdere

Bedragerimistanke mod Østjysk Bolig stiger fra 370.000 kr. til 15-20 mio. kr. ifølge ny advokatundersøgelse.

AARHUS: Sidste år politianmeldte Aarhus Kommune direktøren for Østjysk Bolig for mistanke om at have brugt 370.000 kr. af beboernes penge på private indkøb. Derfor bad kommunen advokatfirmaet Kromann Reumert om at kigge nærmere på Østjysk Bolig.

Den undersøgelse er nu klar og har fået kommunen til at politianmelde flere medarbejdere. Nu er mistanken nemlig steget til at omfatte svindel for op mod 20 mio. kr. Blandt andet er der "bankoverførsler fra Østjysk Boligs konti til uvedkommende private bankkonti" for 9,3 mio. kr.

Undersøgelsen konkluderer, at der er en række uregelmæssigheder og mistænkelige forhold i boligforeningens bogholderi. Det har blandt andet ikke været muligt at finde de efterspurgte bilag på nær fire tilknyttet Østjysk Boligs kreditkort.

- Jeg er simpelthen rystet over, hvad vi har fundet i Østjysk Bolig. Vi taler om en organisation, der ikke kun skal tage vare på kommunens tilskud til almene boliger, men som også skal forvalte lejernes huslejer bedst muligt. Jeg vil rose vores tilsyn for, at det rykkede hurtigt, da det sidste år modtog en meddelelse fra en anonym whistleblower, så vi nu kan overdrage et omfattende materiale til politiet, siger teknik- og miljørådmand Bünyamin Simsek (V) i en pressemeddelelse.

Der er også konstateret betydelige afvigelser mellem bogførte bankposteringer og transaktioner registreret på Østjysk Boligs bankkonti.

1,5 mio. kr. om året er for meget til erhvervsmæssig relevans

Kromann Reumert har på den baggrund analyseret Østjysk Boligs ni bankforbindelser i hele undersøgelsesperioden tilbage fra 2011. Her er der fundet 759 overførsler for 10,1 mio. kr. til fem private konti i perioden november 2012 - 27. december 2018, som alle er tilknyttet én person.

Det beløb, konkluderer advokatfirmaet, er for højt til at dække det reelle udlæg eller indkøb af erhvervsmæssig relevans for Østjysk Bolig. Det tegner sig nemlig for omkring 1,5 mio. kr. årligt, og det er "alt for højt og usædvanligt sammenholdt med den pågældendes løn og stilling".

Undersøgelsen afdækker også, at der er brugt penge på private udgifter for mindst 6,7 mio. kr. Det gælder erhvervsnetværk, hvor der er afholdt udgifter for 3,2 mio. kr. til netværk og arrangementer for ledende medarbejdere og repræsentanter for tidligere og/eller nuværende leverandører. Men de har været af privat karakter og er derfor uvedkommende for Østjysk Bolig, konkluderer rapporten.

Der har også været udgifter af private og "privatlignende" karakter for 3,5 mio. kr. De tæller bl.a. Apple-produkter, nyt køkken, vin, rejser, golftøj- og bolde, kaffemaskiner mv.

Arbejdsgruppe skal sikre god god forvaltning af penge

Kritikken i undersøgelsen fortsætter over 15 sider og konkluderer, at bestyrelsen har forsømt at føre tilstrækkeligt tilsyn, og at tilsyn og økonomihåndtering har været bygget på tillid og ikke den fornødne og relevante kontrol.

Derfor har Aarhus Kommune nedsat en arbejdsgruppe med de 13 almene boligforeninger, som skal sikre, at foreningerne forvalter pengene så godt som muligt.

- Jeg mener, at der er behov for et kritisk lys på, om beboerdemokratiet er sikret godt nok med de bestyrelser, som vi kan stille krav om i dag. Det er en ekstremt vigtig og svær ledelsesopgave at sidde i en bestyrelse for en boligforening, og jeg synes, at der skal professionelle kræfter ind for at understøtte beboernes muligheder for at gennemskue, hvad der sker i deres boligforening, siger Simsek.

Find hele den anonymiserede redegørelse hos Østjysk Bolig.