Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Minister klar med LGBTQ+-materiale til folkeskolen

Pernille Rosenkrantz-Theil (S) vil have trivselsmateriale i folkeskolen, og trivselsråd får særskilt fokus på trivslen blandt LGBTI-elever.
20. MAR 2021 11.14

En rapport fra LGBT+ Ungdom viser, at LGBTQ+-elever i folkeskolen har alvorlig risiko for mistrivsel og selvmordstanker. Ifølge undersøgelsen har kun 23 pct. af LGBTQ+-eleverne lært om forskellige seksuelle orienteringer i skolen, og ni pct. har lært om forskellige kønsidentiteter i skolen.

Derfor kom organisationen med en række politiske anbefalinger, som Folketingets børne- og undervisningsudvalg har bedt børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) kommentere på. 

Organisationen foreslår, at der gennemføres årlig trivselsmålinger af LGBTQ+-elevers trivsel i grundskolen og på ungdomsuddannelserne, at der laves en landsdækkende skolekampagne mod mobning og skældsord rettet mod LGBTQ+ personer, og at der indføres lovkrav om LGBTQ+-undervisning i grundskolen som en integreret del af undervisningsmaterialet og pensumlister.

Ifølge ministersvaret er man allerede i gang, og der er bl.a. afsat fem mio. kr. ekstra til seksualundervisning årligt. Hvordan de skal udmøntes, er ved at blive fastlagt, lyder det i ministersvaret.

Det fremhæver også det arbejde, det allerede er i gang med sammen med Beskæftigelses- og Ligestillingsministeriet. De er ved at lave materiale med fokus på de udfordringer, LGBTI-elever kan møde, og skal bruges som inspiration til lærere og ledere i grundskolen.

Det skal give inspiration til, hvordan deres trivsel kan understøttes, og hvordan åbenhed og forståelse blandt klassekammerater kan fremmes. Derudover har regeringen besluttet, at der skal nedsættes et Trivselsråd i 2021, hvor alle børn og unges trivsel vil være udgangspunktet, men rådet skal have et særskilt fokus på trivslen blandt LGBTI-elever.

ibs