Folk i risikogruppe kan få dagpenge indtil nytår

Regeringen og et flertal i Folketinget er enedes om at forlænge muligheden for sygedagpenge til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19 frem til nytår, oplyser Beskæftigelsesministeriet.

Det er den enkeltes læge, der skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen. De lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

De omfattede personer vil kunne få sygedagpenge, uanset om personen rammer revurderingstidspunktet, hvor vedkommende efter de almindelige regler ville kunne overgå til jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse.

ak

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev