DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
11 projekter skal få folk i Ringsted op på cyklen
Ringsted har 11 bud på, hvordan man får flere op på cyklen.
Foto: Ringsted Kommune

11 projekter skal få folk i Ringsted op på cyklen

Kommunen vil have flere til at bruge cyklen til transport, motion og leg i hverdagen.
11. OKT 2020 7.24

RINGSTED: Et nyt projekt ved navn "Vi cykler i Ringsted" skal gennem 11 delprojekter inspirere og motivere flere til at bruge cyklen.

- Alle initiativer i projektet handler om, at vi vil inspirere og motivere flere til at bruge cyklen, for det er både er gavnligt for sundheden og for vores klima, siger Eva Pilt Astrup, sundhedskonsulent og programleder.

Her er de 11 projekter:

 1. Lån en el-cykel af kommunen: Der er indkøbt fire el-cykler, som kan lånes i en periode på 14 dage. El-cyklerne skal bruges til at få borgere til at cykle i fællesskab med andre samt opnå tryghed i at cykle, samt at få flere til at vælge cyklen i stedet for at tage bilen. 
 2. Kortlægning/skiltning af cykelruter i/omkring centrum: På baggrund af interview med borgerne er der forslag om kortlægning af cykelruter ved centrum.
 3. Uddannelse af cykellegeinstruktører i daginstitutioner og skoler og deltagelse i børnehavekampagnen ”Vi kan cykle”: Projektet skal igennem cykellege gøre børn og unge mere sikre på cyklen. Der uddannes en række cykellegeinstruktører, der planlægger lege, som træner deltagernes cykelfærdigheder i eksempelvis afstands- og fartbedømmelse. Formålet med cykellegene er at gøre børn og unge mere trafiksikre. Forløb med succes i september.
 4. Cykelskole: Projektet er et underprojekt af projektet "uddannelse af cykellegeinstruktører", hvor også forældre inddrages og undervises i cykelregler for børn. Dette foregik dog ikke helt efter planen pga. coronarestriktioner, dog er forældrene forsøgt inddraget gennem små film.
 5. Alle børn cykler! – Også i Ringsted: Ni skoler har deltaget med 47 klasser i år, og man satser på gentagelse næste år.
 6. Cykling for livet og for jobparathed: Formålet er at styrke hverdagscyklingen for borgere, der er tilknyttet Arbejdsmarkedscenteret, og derigennem styrke deres mentale og fysisk sundhed.
 7. Cykling som integration: Formålet er at tilbyde borgere tilknyttet kommunens integrationsteam et kursus i cykling og cykelregler, så cyklen bliver et kendt og muligt transportmiddel.
 8. Rullende dagpleje: Der vil indkøbes el-motorer til nogle ladcykler og evt. en el-ladcykel i Ringsted Kommunes dagpleje. På den måde kan dagplejerne komme ud på nogle længere og oplevelsesmæssige ture med børnene.
 9. Cyklen som transportmiddel for ansatte i Ringsted Kommune: Kommunens medarbejdere i højere grad deltage i kampagnen ”Vi cykler til arbejde” og hvor det er muligt vælge at cykle til møder/arrangementer på kommunens øvrige arbejdspladser frem for at køre i bil.
 10. Cykling for ældre: Der udvikles et netværk eller en frivillig indsats, der skal understøtte, at borgere over 60 år (primær målgruppe) og borgere over 50 år (sekundær målgruppe) finder ind i et egnet cykelfællesskab og fastholder cyklekompetencer gennem livet.
 11. Cykling på plejecentre: Formålet med projektet er at give beboerne på plejecentrene mulighed for at komme ud i naturen og bylivet via cyklen samt at deltage i eventuelle cykel events.

ak