Sund & Bælt vil spare broklap væk af hensyn til Femern

KORT NYT7. FEB 2020 13.11

GULDBORGSUND: Når Sund & Bælt presser på for, at Kong Frederik IX's Bro skal gøres til en fast bro uden klap, som kommunen ønsker det,  argumenteres der med de tekniske udfordringer. Men nu viser dokumenter, som Lolland-Falster Folketidende har fået aktindsigt i, at det da også i højere grad er frygt for, at prisen på klapbroen bliver større end forventet, der har udløst ønsket om en fast bro.

'Der er i projektet for Ringsted-Femern Banen konstateret en overskridelse i forhold til det planlagte budget. Dette foranledigede en budgetanalyse i efteråret 2019 med en kvalitetssikring af budgettet for Ringsted-Femern Banen, som konkluderede, at der er behov for en række risikomitigerende tiltag (der formindsker risikoen, red.). Ved at skifte fra en elektrificeret klapbro til fastbro risikominimeres udførelsen i anlægsfasen for projektet,' hedder det blandt andet i et 'Notat om videre proces for afklaring af bro over Guldborgsund' udarbejdet af Femern Landanlæg under Sund & Bælt dateret i januar.

- Hvis det er økonomien og ikke sikkerheden, så må man finde de penge til, at den bro kan laves rigtigt. For jeg har svært ved at se, at så lille et millionbeløb skulle kunne ødelægge den samlede økonomi i Femern-projektet. Det kan jeg ikke få øje på, siger han med henvisning til, at den samlede anlægsinvestering i Femern-projektet er på langt over 60 mia. kr., lyder borgmester John Brædders (Guldborgsundlisten) kommentar til oplysningerne ifølge folketidende.dk.

MG

 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev