Økonomimodel kan lukke landapoteker og øge ulighed

Den nuværende økonomimodel for apoteksdriften truer landapotekerne. Det øger uligheden i adgangen til sundhed, frygter Landdistrikternes Fællesråd, som har skrevet til to ministre om emnet.

Afregningsmodellen for apoteker truer med at mindske antallet af apoteker i landdistrikterne. I løbet af de seneste år er der ellers blevet flere apoteker rundt om i landet, men nu er cirka 30 af landets 495 apoteker lukningstruede. Og det er vel at mærke alle apoteker i landets tyndest befolkede områder, fremgår det af en analyse fra Apotekerforeningen.

Det vækker stor bekymring hos formanden for Landdistrikternes Fællesråd, Steffen Damsgaard (V), teknik- og miljøformand i Lemvig Kommune. Han har forfattet et brev til både erhvervsministeren og sundheds- og ældreministeren om emnet.

- Vi har forespurgt Danmarks Apotekerforening, som har præsenteret os for tal, der viser, at omkring 30 landapoteker vil være lukningstruede i 2025, hvis der ikke findes en holdbar økonomisk model, skriver Steffen Damsgaard i brevet og tilføjer:

'Landdistrikternes Fællesråd finder udviklingen meget bekymrende. Det er helt afgørende, at borgere har lige adgang til sundhed i hele landet, hvis vi fortsat skal sikre vækst og udvikling i landdistrikterne, og nærhed til et apotek samt rådgivning om medicin, mener vi, er en kerneværdi for et lokalsamfund.'

Danskerne har fået lettere adgang til det lokale apotek siden 2015, hvor apotekerne fik friere rammer til at åbne nye enheder. Siden da er der åbnet 183 nye apoteksenheder. Det betyder, at antallet af apoteker er steget med 60 pct. i løbet af en femårig periode

Det er kommet landdistrikterne til gode, men der er også kommet flere apoteker i de større byer, og de sælger flere og flere solcremer, plejeprodukter og neglesakse og har dermed øget den samlede avance. Men den stigende avance fra salget af andre varer i de største danske byer betyder, at avancen på en medicinpakning løbende sættes ned i henhold til økonomimodellen for apotekerne. Siden 2015 er den avance, apoteket kan beholde, halveret og faldet fra cirka 11 til cirka 5,50 kr. pr. pakke.

I alt er der 495 apoteker i Danmark – 183 er nyetableret efter 1. juli 2015 - de grønne prikker repræsenterer de nytilkomne. Grafik: Apotekerforeningen

Afregningsmodellen har hvirvlet landapotekerne ind i en ond spiral - her er salget af andre varer end medicin markant lavere end i byerne, mens indtjeningen på medicinsalget falder i takt med den lavere avance på medicin. Samlet truer det landapotekernes økonomi, viser beregninger fra Danmarks Apotekerforening.

De små er lukningstruede
 – De små apoteker og apoteksfilialer i landdistrikterne er truet af lukning, fordi avancen på medicin falder. Vi har noteret os, at avancen på medicin sættes ned på alle apoteker, når nogle apoteker sælger mere end forventet. Vi har ligeledes noteret os, at det samme gør sig gældende, når apoteker sælger andre varer i deres sortiment. Mens apoteker i større byer og på strøggader har gode muligheder for at sælge forholdsvis dyre cremer mv., er salget i landdistrikterne af den slags varer relativt mindre. Derfor er det apoteker og dermed borgere i landdistrikterne, der rammes hårdest som følge af denne regulering, skriver Steffen Damgaard i sin henvendelse til ministrene.

Konsekvenserne har allerede vist sig. I Løgstør er apoteket blevet omdannet til filial, som et andet apotek er blevet pålagt at drive videre, så apotekere fra Aalborg nu skal drive apoteker i oplandet, kun med ansatte farmakonomer. Dette er allerede sket flere steder i landet.

På Fyn har et landapotek stoppet udbringning til plejehjem og medicinudleveringssteder i lokalområdet, fordi det ikke kunne hænge sammen økonomisk. Det rammer de allermindste byer og de svageste borgere i landdistrikterne hårdest, lyder det fra Landdistrikernes Fællesråd.

Læs analysen fra Apotekerforeningen her.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt