Verbal tilsvining er dagligdag for lærere

Hver fjerde lærer bliver ifølge rapport jævnligt kaldt 'luder', 'kælling', 'idiot' eller lignende af deres elever. Ifølge forsker har normerne for omgangstone rykket sig markant de seneste ti år.

Det er kun få nutidige skolelærere, som drømmer sig tilbage til dengang, da elever tiltalte læreren De, hr. eller frøken og ved efternavn. Men mange lærere drømmer om at slippe for hver dag, hver uge eller hver måned som en del af hverdagen på jobbet at blive kaldt nedværdigende ting som 'luder', 'kælling', 'idiot', 'bøsse', 'bitch' eller 'fucking lortelærer' af deres elever, skriver Kristeligt Dagblad.

Ifølge en kommende rapport fra Arbejdsmedicinsk klinik i Herning og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er den form for verbal tilsvining fra elevernes side ikke bare noget, enkelte lærere oplever nogle gange i deres arbejdsliv. Det er virkelighed for et godt stykke over halvdelen af landets lærere, og for hver fjerde lærer er det noget, der sker på månedlig, ugentlig eller ligefrem daglig basis i deres job.

- Mange skolebørn taler pænt til deres lærere, men i de senere år har der bredt sig en generel mangel på respekt for læreren, og der er en tendens til, at især de mest pressede og udfordrede børn ofte bruger ord, som direkte krænker læreren, siger rapportens hovedforfatter, Lars Peter Sønderbo Andersen, cand.psych., ph.d. og seniorforsker ved institut for klinisk medicin på Aarhus Universitet og Arbejdsmedicinsk klinik i Herning.

Han tilføjer, at lærerne ser det som en del af deres professionalisme at lade være med at tage ordene ind under huden. Men mange giver i undersøgelsen – som omfatter spørgeskemasvar fra 2.200 lærere på 98 danske skoler – udtryk for, at 'på et tidspunkt er bægeret fuldt'.

- Det er ikke sikkert, at elever, der kalder læreren ’luder’ eller siger ’fuck dig’, mener det så voldsomt og stødende, som det lyder i lærernes ører. Men når disse ord bliver hverdag, skaber det for mange lærere en frustration og afmagtsfølelse, som vi kan koble med stress-symptomer som søvnbesvær og udbrændthed, siger Lars Peter Sønderbo Andersen.

Rapporten 'Chikane, trusler og vold mod undervisere i folkeskolen' indgår i et forskningsprojekt, som løber fra 2018 til 2021, og den bygger videre på en tilsvarende rapport, som udkom sidste år. Sammen med en tidligere rapport fra 2012 af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø tegner de nye undersøgelser ifølge forskeren et samlet billede af, at både vold, trusler og verbale tilsvininger har grebet om sig i skolen det seneste tiår.

eo

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job