Danske elever klarer sig godt - men falder i naturfag

Danske elever ligger fortsat over OECD-gennemsnittet i både læsning, matematik og naturfag i den internationale Pisa-undersøgelse. I naturfag er danske elevers kompetencer dog faldet.

Både i læsning, matematik og naturfag præsterer danske elever over OECD-gennemsnittet i Pisa 2018. Dermed svarer deres overordnede præstation til undersøgelsen i 2015, hvor de danske elever for første gang lå over gennemsnittet på alle områder.

Elevernes resultater i læsning og matematik er de samme som i Pisa 2015. I naturfag er de danske elevers resultater imidlertid faldet. I 2015 scorede danske elever det hidtil højeste gennemsnit på 502 point i naturfag, mens de i 2018 har et gennemsnit på 493 point.

- Det er positivt, at danske elever nu for anden gang i træk ligger over OECD-gennemsnittet i alle tre domæner. Dog lægger tilbagegangen i naturfag naturligt op til at se på, hvordan man bedst varetager naturfag i den danske undervisning, siger seniorforsker i Vive Vibeke Tornhøj Christensen, der er projektleder for Pisa i Danmark.

Læsning i fokus
Pisa omfatter de tre faglige domæner: læsning, matematik og naturfag. Hver Pisa-undersøgelse har særlig fokus på et enkelt af domænerne. Det kaldes undersøgelsens hoveddomæne. I Pisa 2018 er læsning for tredje gang hoveddomæne, og det betyder, at eleverne er blevet testet mere i læsning end i matematik og naturfag.

Resultaterne af Pisa viser, at de danske elever overordnet set læser på et stabilt godt niveau. De viser dog også, at mens en relativt lille andel på 8,4 pct. af de danske elever er meget kompetente læsere, så ligger 16 pct. inden for kategorien af svage læsere.

- De er så svage læsere, at det vil begrænse dem i forhold til arbejde og uddannelse. Skal vi have færre svage læsere og flere meget dygtige læsere, så er det afgørende, at vi opkvalificerer læseundervisningen på tværs af fag i hele skoleforløbet, siger seniorforsker ved Nationalt Videncenter for Læsning Jesper Bremholm, der er fag-ekspert for læsning i Pisa.

Delvist tilfreds minister
Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er glad for de overordnede resultater. Men hun er bekymret for faldet i naturfag og antallet af svage læsere.

- Vi skal ikke glemme, at en ud af seks forlader skolen uden tilstrækkelige læsekompetencer, så selv om de overordnede tal ser gode ud, så dækker de over store udfordringer for det danske skolevæsen.

- Jeg er bekymret over det fald, vi ser i naturfag. Det bliver vi nødt til at se nærmere på. De kompetencer, eleverne ikke får i skolen, risikerer de at mangle resten af livet, siger Pernille Rosenkrantz-Theil i en skriftlig kommentar.

Pisa for syvende gang
Pisa har til formål at teste, hvor godt elever, der befinder sig i slutningen af den undervisningspligtige alder - det vil sige 15-årige elever - er rustet til at møde fremtidens udfordringer.

Pisa er blevet gennemført hvert tredje år siden 2000. Pisa 2018 er altså den syvende runde. 7.657 danske unge deltog i Pisa 2018 sammen med omkring 600.000 elever fra i alt 79 lande.

Danmarks deltagelse i Pisa-undersøgelsen bliver varetaget af det danske Pisa-konsortium, der består af Vive, som har formandskabet, DPU - Aarhus Universitet og Danmarks Statistik.

esl

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev