Ø-byggeri kan sende 720 lastbiler gennem København hver dag i 30 år

Opfyldningen af det enorme byggeprojekt Lynetteholm kan føre til massiv lastbiltrafik gennem byen i årtier. Overborgmester vil arbejde på 'alternative løsninger'.

KØBENHAVN: København som by og især strækningen ud mod Refshaleøen skal forberede sig på massiv, tung trafik de næste tre årtier. I hvert fald hvis det besluttes, at jordopfyldningen af det kommende ø-byggeri Lynetteholm i Øresund skal ske via lastbiltransport.

En sådan beslutning kan nemlig sende 72 lastbiler gennem byen hver time i ti timer om dagen i op til 30 år. Det fremgår af en aktindsigt i notater til anlægsfasen, som TV 2 Lorry er i besiddelse af.

I et udkast til en rapport sendt fra rådgivningsvirksomheden Cowi til By & Havn, der står bag byggeriet, er trafik- og adgangsforhold i Lynetteholms anlægsfase blevet analyseret.

Ifølge Cowis beregninger kræver opfyldning af Lynetteholm cirka 40 mio. kubikmeter jord, hvilket svarer til cirka 80 mio. ton jord.

Rådgivningsvirksomheden kalkulerer med, at en lastbil kan transportere 30 ton per tur, og at man kan køre jord ti timer per arbejdsdag i tidsrummet fra klokken 7 til 17, og at der årligt er 250 arbejdsdage.

360 lastbiler om dagen gennem København
Opfyldningsjorden skal komme fra store som små anlægsprojekter i Hovedstaden, og med den nuværende tilførsel af overskudsjord vurderes det, at det vil tage mellem 25 og 30 år, inden Lynetteholm er fyldt op.

- Med ovenstående forudsætninger (vil det, red.) betyde en lastbiltrafik på cirka 90.000 lastbiler om året, svarende til et gennemsnit på 360 lastbiler per dag ved konstant kørsel i ti timer om dagen, i hver retning. Det vil i et givent snit ved indgangen til Lynetteholm betyde 720 lastbiler, begge veje, om dagen, svarende til 72 lastbiler i timen, skriver Cowi i rapporten.

Denne udregning bekræftes i en korrespondance mellem en kontorchef i Københavns Kommune og en projektleder i By & Havn. Sidstnævnte spørger ind til den forventede daglige lastbiltrafik. Kontorchefen svarer, at der skal køres omkring 92.000 vognlæs jord til og fra deponeringsstedet til Lynetteholm årligt.

By & Havn, der er ejet af Københavns Kommune og staten, står for udviklingen af Lynetteholm. Udviklingsselskabet understreger over for TV2 Lorry, at de endnu ikke har lagt sig fast på, hvordan jorden til Lynetteholm skal transporteres.

- Vi undersøger her efter høringsfristens udløb alle de muligheder, der er for transport af jord til Lynetteholmen. Både den, hvor det foregår med lastbil, men også dem, hvor det foregår ad søvejen og en kombination af begge dele, udtaler Kristian Wederkinck Olesen, der er kommunikationschef i By & Havn.

I et idéoplæg til mulige transportadgange, der var i høring indtil i fredags, skriver By & Havn således, at de vil undersøge, om det er muligt at sejle jorden til Lynetteholm som supplement til transport med lastbil.

Borgmesterreaktion på protester
Udsigterne til den massive lastbiltrafik til og fra Refshaleøen har efterfølgende fået adskillige beboere i området og brugere af den nærliggende lystbådehavn Lynetten til at råbe op.

De frygter, at planerne om jordopfyldning via lastbiler vil gøre livet ulideligt som følge af den massive trafik, og at lystbådehavnen vil blive nedlagt for at kunne agere transportvej for lastbilerne.

Søndag kunne TV2 Lorry fortælle, at overborgmester Frank Jensen (S) har reageret på borgernes klager. I et brev sendt ud til 15 fortvivlede borgere skriver overborgmesteren, at han forstår deres bekymring, og at han langtfra vil afskrive transport via vandvejen som en mulighed.

- Derfor arbejder jeg også for, at der kan findes alternative løsninger. Transport via vandvejen vil naturligvis være til mindst gene, og jeg er meget glad for, at By & Havn undersøger den mulighed, skriver Frank Jensen i brevet, som TV2 Lorry er i besiddelse af.

I Cowis rapport er muligheden for jordtransport med pram dog kun kort opridset.

Her når rådgivningsvirksomheden frem til, at man ved brug af pram kan fylde Lynetteholm op med jord inden for den samme tidsramme, hvis man i gennemsnit sejler tre til syv pramme per dag i hver retning 250 dage om året.

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt