Roskilde skaber ny natur på lavbundsjord med nyt åløb
Foto: Roskilde Kommune

Roskilde skaber ny natur på lavbundsjord med nyt åløb

Bredt åløb erstatter nuværende lille rende, og en lodsejer får bedre jagtmuligheder - uden ekspropriation.
7. NOV 2019 9.00

ROSKILDE: Klima- og Miljøudvalget i Roskilde har nu besluttet, at fiskene kommer til at kunne svømme mellem Roskilde Fjord til Langvad Å-systemet i kraft af en ny, bred å. 

Langvad Å systemet kommer helt fra Lejre og Kornerup og går op til Kattinge Sø. Men forbindelsen fra søen til fjorden ved Kattinge Værk er i praksis lukket for fisk. Derfor har staten sammen med kommunen længe haft det på dagsordenen, at det statslige såkaldte 'Vandplan 1 projekt' om faunaspærringer i Langvad å skulle realiseres.

Projektet har krævet omfattende dialog med de berørte lodsejere, så der nu er indgået en aftale mellem parterne, hvor naturen og biodiversiteten langs med åen styrkes, samtidig med at å-system og fjord forbindes.

Fra Store Kattinge Sø og mod øst til Kongemarken kommer der en egentlig forlængelse af søen. Herfra og videre mod øst, bliver åen seks-otte meter bred, hvorefter den følger den nuværende rende det sidste stykke til Roskilde Fjord lige øst for Skt. Hans Hospital.

- Tænk hvilken naturforbedring vi nu får tæt på Roskilde by. I dag har vi Gedebæksrenden på det meste af strækningen. Men det er jo en lille rende, man kan hoppe over. Nu får vi en stor, bred å, der skal løbe under en smuk ny bro ved Kongemarken, siger borgmester Tomas Breddam (S).

- Vi har i kommunen i samarbejde med vores rådgiver i flere år været i dialog med de berørte lodsejere for at indgå en frivillig aftale. Det har selvfølgelig taget tid, men til gengæld kan projektet nu gennemføres i samarbejde og uden ekspropriation. Det er faktisk sådan, at en af de lokale lodsejere får mere natur, bedre biodiversitet og bedre muligheder for jagt. Det er en stor gevinst, og jeg er glad for lodsejernes samarbejdsvilje, siger formand for klima- og miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui (S).

- På lavbundsjorden på nordsiden af det nye vandløb har vi længe haft et ønske om at skabe mere sammenhængende natur, give bedre vilkår for vildt, reducere mængden af næringsstoffer til vandmiljøet og reducere mængden af CO2 til atmosfæren.

Nu har vi sammen med lodsejeren aftalt, at der på cirka syv hektar kommer træer, buske og engvegetation samt to mindre vandhuller til padder. Det er jeg rigtig glad for, siger Karim Friis Arfaoui.

ka


Selve projektet finansieres af NaturErhvervsstyrelsen med 6 mio. kr.

  • Roskilde Kommune betaler cirka 300.000 kr. til beplantning og vandløbsvedligeholdelse. 
  • Anlægsarbejdet er planlagt til at gå i gang i 2020.
     
     
     
Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt