Landsdommer bliver ombudsmand-vikar

KORT NYT24. OKT 2019 12.34

Stor uenighed i Folketinget betyder, at landsdommer Henrik Bloch Andersen midlertidigt skal være ombudsmand fra 1. november. Den nuværende ombudsmand, Jørgen Steen Sørensen, fratræder stillingen med udgangen af oktober for at blive højesteretsdommer.

Ifølge Politiken har et dramatisk forløb i Folketingets Retsudvalg betydet, at udvalget ikke kunne nå til enighed om at udpege Jørgen Steen Sørensens afløser. Der har været uenighed både på tværs af de politiske blokke og internt i henholdsvis den røde og blå lejr, skriver avisen. Folketingets Retsudvalg har interesse i at vælge en ombudsmand med en bred opbakning bag sig og ikke kun et snævert flertal.

Derfor har Folketinget torsdag udpeget Henrik Bloch Andersen, der er landsdommer i Østre Landsret, til midlertidigt at varetage posten. Han har hidtil fungeret som såkaldt sætteombudsmand, hvor han har varetaget ombudsmandens funktioner i sager, hvor denne er inhabil.

Ritzau / ibs