Nordjylland bruger nyt psykiatriværktøj som de første

20 spørgsmål til psykiatripatienten skal danne grundlag for en god dialog og sikre, at der bliver taget fat i de vigtigste problemstillinger og patientens egen dagsorden. At man er uden symptomer, betyder nemlig ikke, at man er rask.
13. OKT 2019 10.47

NORDJYLLAND: Psykiatrien i Region Nordjylland tager en ny brugerinddragelsesmetode i brug, når PRO-Psykiatri som det første sted i landet bliver rullet ud for nordjyske psykiatripatienter. 

Med metoden får patienterne 20 spørgsmål, som de skal besvare/forberede inden deres planlagte behandlingssamtale. Spørgsmålene handler om patientens aktuelle helbredstilstand, og de kan enten besvares hjemmefra eller i venteværelset. Svarene bliver tilgængelige for behandleren umiddelbart med det samme og kan derfor danne udgangspunkt for samtalen.

- Det er banebrydende, at vi her i Psykiatrien i Nordjylland går forrest i udviklingen af PRO-Psykiatri, som vil styrke patienternes muligheder for at være aktivt med i de beslutninger, der træffes om deres behandling, siger Jan Mainz, professor og direktør med ansvar for patientforløb, kvalitet og patientsikkerhed, Psykiatrien i Region Nordjylland.

Symptomfri er ikke lig med rask
Svarene er med til at danne grundlag for dialogen mellem patient og behandler, men vil også være tilgængelige i journalen, så de kan bruges på længere sigt, ligesom de tydeliggør, hvad der er vigtigst at få talt om.

Spørgsmålene er udarbejdet i samarbejde mellem Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram, og de skal udbredes til alle landets regioner på sigt. Nordjylland bliver altså den første region, mens spørgsmålene allerede er i brug i Brønderslev Kommune.

Her viser erfaringerne, at de giver personalet mulighed for at tage udgangspunkt i patienternes egne oplevelser. 

- Ved hjælp af de svar, patienterne nu selv indtaster, får vi mulighed for at følge mere med i, hvad der virker godt for dem, herunder om behandlingen har den tilsigtede effekt. I samarbejdet med patienterne får vi mere fokus på deres funktionsniveau, og hvordan de klarer sig i dagligdagen. Det er et langt vigtigere behandlingsmål end målet med at være symptomfri, siger Jens Holmskov, ledende overlæge i Klinik Nord. 

Hos patienterne er der også blevet taget godt imod værktøjet på tværs af aldre, for det betyder, at deres egen dagsorden kommer til at styre dialogen. Dog kan det være svært at besvare i perioder, hvor patienten har det værst, fortæller peer-medarbejder Maria Bonde.

- Mens patienterne svarer på spørgsmålene, bliver de bevidstgjorte om, hvad der er vigtigt, og på den måde tager de selv ansvar for samtalen, fortæller Maria Bonde.

ibs

Læs mere om PRO-Psykiatri.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev