Farten skal op for at få farten ned i Sønderborg

Det er ikke tilladt at minde bilister om 50 kilometer fartgrænse inden for byzoner - sætter man max-hastigheden op til 60, må man til gengæld skilte, og så kører bilisterne langsommere.
9. OKT 2019 13.16

SØNDERBORG: Hastighedsgrænsen på Aabenraavej i Sønderborg hæves med ti km i timen for at få farten ned. Fire af fem bilister kører i dag for hurtigt, og den gode erfaring fra en tilsvarende gade i  Sønderborg, Borgmester Andersens Vej, er, at der er større respekt for nogle 60 kilometer-skilte end for byzonetavlen, lyder det fra kommunen.

Inden for byzonen er det ikke tilladt at sætte skilte op, der minder bilister om, at det er forbudt at køre mere end 50 kilometer i timen. Og erfaringer - blandt andet fra Borgmester Andersens Vej i Sønderborg - viser, at bilister mister respekten for byzonetavlerne, når de kommer ind i områder, som ikke er så tæt bebygget. Så virker det bedre at sætte skilte op med jævne mellemrum, der minder om hastighedsgrænsen, selvom den ligger ti kilometer over den, der normalt gælder i byzone.

- Det lyder ret paradoksalt, men når nu vi har gode erfaringer med at få folk til at køre langsommere, når vi sætter tavler op med 60 km i timen, så synes vi, det er et forsøg værd. Aabenraavej er skolevej for mange børn, så vi er nødt til at få bilisterne til at sætte hastigheden ned, hvilket politiet heldigvis også bakker os op i, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Aase Nyegaard (Fælleslisten).

Ændringen foretages i samarbejde med politiet. Aabenraavej er stærkt trafikeret med cirka 6.350 køretøjer i døgnet (målt i 2018). Trafikmængden er steget med cirka 25 pct. siden åbningen af Sønderborgmotorvejen i 2012. Ændringen af hastighedsgrænsen vil gælde på strækningen fra bygrænsen til lyskrydset Alssundvej-Gl. Aabenraavej, cirka 800 meter.

Hastighedsændringen påtænkes indført snarest og evalueret efter et år.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
DK Job
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt