Millionbevilling forlænger indsats for børn i misbrugsfamilier

I tre år har Projekt Brus hjulpet aarhusianske børn og unge, der vokser op i familier med rusmiddelproblemer. Nu har Socialstyrelsen bevilget otte mio. kr., så projektet kan fortsætte endnu fire år.
28. SEP 2019 13.04

AARHUS: Socialstyrelsen har bevilget 39 mio. kr. - heraf otte mio. kr. til Aarhus Kommune - til Projekt Brus, der henvender sig direkte til børn og unge fra misbrugerhjem med støtte og rådgivning. I de seneste tre år har 340 aarhusianere fået hjælp gennem individuelle samtaler og gruppesamtaler. Desuden har flere hundrede unge gjort brug af Brus’ chatforum, hvor der diskuteres ensomhed, skyldfølelse, negative tanker og fysiske problemer. 

Med Socialstyrelsens bevilling kan indsatsen fortsætte med fire behandlere de næste fire år.

- Brus har vist sig at være et ret unikt tilbud, fordi det skaber kontakt til de børn og unge, der ellers ville sidde alene med deres problemer. Hvis ikke de søger hjælp, risikerer de at problemerne vokser sig større med dårlig skolegang, lavt selvværd og vanskeligheder med at skabe tætte relationer. Derfor er det en fantastisk nyhed, at vi kan fortsætte Brus de næste fire år, fortæller Jesper Dengsø, afdelingsleder i Rusmiddelcenter Aarhus.

Workshop for alle 5. klasser i Aarhus Kommune
Ud over at tilbyde individuelle gruppe- og familiesamtaler i egne lokaler i Jægergårdsgade er medarbejdere og unge fra Brus netop nu på vej rundt til alle 5. klasser med workshoppen Tal om det. Workshoppen er obligatorisk for alle 5. klasser i Aarhus Kommune. I løbet af to lektioner kommer eleverne til at tale om følelser, psykisk sårbarhed og alkoholproblemer. Workshoppen er en del af kommunens ambitiøse indsats for at forebygge alkoholproblemer i børnefamilier.

 - Vi anslår, at der i hver skoleklasse i gennemsnit sidder to børn med forældre, der drikker for meget eller tager stoffer. Det er børnefamilier, der har brug for hjælp. Rusmiddelproblemer er et er et svært emne at bringe op både som barn og voksen. Med workshoppen bliver det lettere, og eleverne får kendskab til, hvordan de kan søge hjælp. Fordi vi har fået den nye millionbevilling, kan vi fortsat stille hurtig og lettilgængelig støtte til rådighed for børn og forældre gennem Projekt Brus, fortæller Ane Landgren Vinther, koordinator for Projekt Brus og ansvarlig for workshoppen Tal om det.

Brus er et tværkommunalt projekt for 11 kommuner i Østjylland - de resterende 31 mio. kr. fordeles mellem de øvrige ti kommuner.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev