Fjernvarmeværk forurenede og taber miljøsag i landsretten

Værkets udledning af tjærestoffet PAH forurenede spildevandsslam, så det ikke kunne bruges på markerne.

LEMVIG: Vestre Landsret har stadfæstet en dom fra byretten i Holstebro i 2018, der betyder, at Thyborøn Fjernvarme er kendt skyldig i at være årsag til forurening af spildevandsslam i Lemvig, oplyser Dansk Fjernvarme.

Byretten i Holstebro slog - efter en fire år lang sag - i maj 2018 fast, at værket var årsag til en omfattende forurening med tjærestoffet PAH i sit spildevand og derfor skal betale 1,8 mio. kr. i erstatning til Lemvig Vand og Spildevand.

Dagbladet Lemvig beskrev i maj 2018, hvordan værket var skyldig i at udlede så store mængder af tjærestoffet, at slammet fra reningsningsanlægget i Harboøre ikke kunne køres ud på de omkringliggende marker.

Derfor fik Lemvig Vand- og Spildevand ekstra store udgifter til at behandle slammet ved at køre 2.000 ton slam til specialbehandling i Kolding gennem et år, og den regning blev sendt videre til Thyborøn Fjernvarme.

Efter fjernvarmeværket fik etableret et såkaldt spånfilter, forsvandt problemet med PAH, der er en fælles betegnelse for mere end 100 tjærestoffer, hvor af flere betegnes som sundhedsskadelige. PAH-forbindelser kan skade arveanlæg, påvirke immunsystemet og være kræftfremkaldende.

Dommen kan få konsekvenser for andre fjernvarmeværker, vurderer Dansk Fjernvarme. 

Se flere stillinger
Nyhedsbrev