Kriminaliteten falder blandt 10-14-årige i udsatte boligområder
Foto: Ivan Riordan Boll, Ritzau Scanpix

Kriminaliteten falder blandt 10-14-årige i udsatte boligområder

De færre mistanker mod børn falder sammen med, at Landsbyggefonden i samme periode hvert år har bevilget 220 mio. kr. til boligsociale indsatser.

Børn og unge i udsatte boligområder begår oftere kriminalitet end deres jævnaldrende. Men hvor der i 2011 var knap fire gange flere mistanker mod 10-14-årige udsatte boligområder end i hele landet, faldt antallet i 2017 til knap tre gange flere.

Antallet af mistanker mod 10-14-årige i udsatte boligområder er fra 2011 til 2017 faldet fra 15 til 11 mistanker for hver 1.000 børn, mens tallet på landsplan i samme periode har ligget konstant lavt på fire mistanker for hver 1.000 børn.

Det er en af konklusionerne fra en evaluering af Landsbyggefondens boligsociale indsatser til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder, som Vive og Rambøll har foretaget for Landsbyggefonden. Evalueringen har undersøgt 89 helhedsplaner, der dækker de såkaldte hårde ghettoer, ghettoer og udsatte boligområder.

Selvom antallet af mistanker i 2017 stadig er næsten tre gange højere end på landsplan, er faldet på 27 pct. i de udsatte boligområder markant og bemærkelsesværdigt. De færre mistanker mod børn falder sammen med, at Landsbyggefonden i samme periode hvert år har bevilget 220 mio. kr. til boligsociale indsatser.

- Det er stærkt positivt, at de helt unge fra udsatte boligområder mere sjældent begår kriminalitet, end de gjorde i 2011. Vi kan se, at de boligsociale aktiviteter har haft fokus på tidlig forebyggelse – dem vi populært kalder lillebrødrene – og på at fastholde dem i skole og fritidsaktiviteter, så de styrker deres sociale kompetencer, siger chefanalytiker Gunvor Christensen fra Vive, der har stået i spidsen for evalueringen.

Med i det positive billede tæller desuden, at den såkaldte tilbagefaldsprocent for de 10-14-årige i udsatte boligområder også er faldet, mens den på landsplan er uændret. 

De 15-20-årige i udsatte boligområder er også blevet mindre kriminelle fra 2011 til 2017, hvis man kigger på antallet af sigtelser. Faldet er dog langt mindre markant end for de 10-14-årige, og det samlede fald dækker også over en stigning fra 2011-2013.

Se rapporten: Boligsociale indsatsers bidrag til at forebygge kriminalitet i udsatte boligområder.

ka