Faste læger reducerer medicinforbruget

KORT NYT22. SEP 2019 9.53

Ifølge en aftale mellem staten, regionerne, kommunerne og Praktiserende Lægers Organisation fra 2016 skal der være faste læger tilknyttet alle plejecentre i Danmark inden udgangen af i år. Og flere steder høster man efterhånden frugten og får færre beboere på medicin og indlagt, oplyser TV2 Nord.

Beboerne skal kunne vælge den fast tilknyttede læge, og det gør de  fleste. Det betyder, at lægen og beboeren kommer til at kende hinanden godt, og det giver tryghed og større lyst til at droppe fx sovemedicin. Undersøgelser viser, at fast tilknyttede læger giver beboerene bedre pleje og reducerer antallet af indlæggelser og medicin.

På plejecentret Elmehøj i Brønderslev anslår lederen, Jette Ramskov, at antallet af indlæggelser er reduceret med 70 pct., og hun har gjort oprør mod 'overdrevet medicinforbrug' og forebyggende medicin til de ældre, siden centret fik en fast læge tilknyttet for to år siden. Med aftalen kan plejecentrenes personale også få uddannelsesdage med lægen, hvor der fx er medicinhåndtering på skemaet.

ibs

Læs hele historien ved TV2 Nord.

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev